Minister fulgte ikke menighedsrådene

»Jeg har faktisk ikke bare fulgt menighedsrådenes indstilling. Det kan man ikke gøre i sådan en sag. Der skal være en meget klar begrundelse for, hvorfor mit skøn falder ud til fordel for at følge menighedsrådene, som det har værer tilfældet. Men det kunne jeg ikke vide på forhånd,« siger Marianne Jelved.

Fredag kom hun med sin afgørelse i 14 sager om kirkelukninger i København. Seks kirker skal lukkes, og her var alle menighedsrådene enige med biskoppen i beslutningen. To kirker tages ud af almindelig drift og bliver lejlighedskirker, mens de seks kirker, hvor menighedsrådene modsatte sig lukning, får lov til at leve videre.

Det er ministeren, der er øverste myndighed, når der skal træffes beslutning om at lukke kirker, men menighedsrådenes ønsker har i alle hidtidige sager været respekteret.

»Jeg har skullet foretage et skøn, da der ikke nogen detaljeret lovgivning om, hvad der skal være opfyldt for at lukke en kirke. Derfor har jeg skulle træffe en afgørelse på et sagligt og fyldestgørende grundlag, og vi har behandlet hver enkelt sag og biskoppens argumentation for at tage netop de kirker ud. Men argumentationen har ikke været fyldestgørende nok, og vi var ikke i stand til at se, hvorfor x-kirke var udpeget til at lukke, og ikke y-kirke,« siger Marianne Jelved.

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen har givet udtryk for, at han var tilfreds med, at seks kirker bliver lukket, men at han er ærgerlig over, at ministeren ikke har fulgt hans indstilling til, at alle 14 kirker blev nedlagt.

»Jeg er ked af, at vi ikke har kunnet overtale de forskellige menighedsråd til, at de indstillede kirker skulle lukkes. At man fra politisk hold ender med ikke at tage skridtet fuldt ud, er en politisk beslutning, som gør, at vi i denne omgang ikke kommer helt i mål med vores strukturreform,« siger Peter Skov-Jakobsen.

Til det svarer kulturminister Marianne Jelved:

»Biskoppen har accepteret beslutningen. Han mener, at han har gjort sit arbejde på forsvarlig vis, og det har han også, det har bare ikke været fyldestgørende nok. Skal jeg sige, at det skal være den ene kirke som skal lukke, og ikke den anden, så skal jeg kunne sammenligne de to,« siger Marianne Jelved.

 

Dagens Gossip