Minister kræver nyt elnet med lavere priser

Årelang venten på et nyt elnet kan snart være forbi. Allerede fra næste år håber regeringen, at fremtidens smarte elnet kommer ud til forbrugerne.

Fredag præsenterede klima-, energi,- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) sin nye strategi for det, som elbranchen selv har døbt smart grid. Og ligesom elmasterne rejser sig mod himlen, når ministerens ambitioner for det nye elnet også højt op.

»Det er til fordel for alle. Det er det fantastiske i det her, og det lyder næsten for godt til at være sandt. Den værdiskabelse, der er ved at gøre elnettet smartere og mere effektivt, skaber så meget, at alle får glæde af den,« siger Martin Lidegaard.Den samlede pris for det nye elnet bliver 120 millioner kroner over en tiårig periode, anslår ministeren.

»For den enkelte husstand vil det i gennemsnit komme til at koste 70 kroner årligt. Men til gengæld vil de kunne spare mellem 200 og 700 kroner årligt, sådan som prissystemet er nu,« siger Martin Lidegaard.

Besparelsen kommer blandt andet ved, at netselskaberne får bedre muligheder for at sende billig og vedvarende energi som den, der kommer fra vindmøller, af sted til forbrugerne, når de efterspørger den. Som det er nu, er der typisk en overkapacitet af strøm om natten, og elbranchens drøm er, at forbrugerne i fremtiden vil bruge mere strøm på det tidspunkt i takt med, at ministeren får gennemført mere fleksible priser.

Lige nu betaler forbrugeren samme elpris, uanset hvornår på døgnet kontakten bliver tændt. Det skal være anderledes fremover, siger Martin Lidegaard, der eksempelvis bebuder ændrede tariffer for transporten af strømmen. Oven i købet lover han også færre afgifter på strøm, når der er lav efterspørgsel. I forvejen udgør afgifter tre fjerdedele af den slutpris, som forbrugeren betaler for sin el.

»Vi lægger op til at skære afgifter fra i den vækstplan, hvor smart grid-strategien indgår. Helt præcist bliver det 1,8 milliarder kroner, og det er altså også en slags penge,« siger Martin Lidegaard.Nye elmålere på vej

En af grundpillerne i smart grid er nye, fjernaflæste elmålere, der bedre er i stand til at afsløre forbruget i det øjeblik, strømmen løber gennem stikkontakten. Det skal bane vej for, at forbrugeren i højere grad selv kan afgøre, om den aktuelle pris er en, som han eller hun vil betale. Det ser Forbrugerrådet som en stor fordel.

»Der er nogle fordele for forbrugerne, der får forbedret kontrollen med forbruget. Du kan se simpelthen se, hvad du bruger af strøm. Eksempelvis kan du se, om der er en måler, der viser nogle underlige tal, i stedet for at du først opdager det, når året er gået,« siger chefkonsulent i Forbrugerrådet Martin Salamon.

Han håber på, at smart grid er den tekniske løsning, der skal til, for at skabe betingelser for reel konkurrence på elprisen og deraf lavere regninger.

»Det er formodningen, Vi vil gerne se det, før vi tror på det. Det kræver, at vi får en effektiv konkurrence mellem selskaberne, og det har jo haltet. Hvornår så du sidst en reklame for dit elselskab på størrelse med dem, som teleselskaberne bruger? Det er der altså ikke ret meget af i øjeblikket,« siger Martin Salamon.

 

Dagens Gossip