Mobile valgsteder skal lokke flere til at stemme

»Vi har spurgt ude hos kommunerne, og meldingen er, at mindst 50 kommuner har planer om at lave alternative stemmesteder,« siger hun.

De mobile stemmesteder skal blandt andet opstilles ved uddannelsesinstitutioner, hvor de skal få flere unge til at brevstemme.

Men det er ikke kun de unge, der er målgruppen.

»Man er også optaget af andre grupper med lav stemmeprocent - det kan være ældre, tilflyttere, beboere i udsatte boligområder og nydanskere,« siger Laura Friberg.

Udover at være en ekstra service til borgerne kan de mobile valgsteder også give kommunerne viden om, hvorvidt det nytter at gøre en særlig indsats for at få borgere i et bestemt område til at stemme.

»Vi har ikke nogen interesse i at få vælgere til at brevstemme. En brevstemme er faktisk dyrere end en stemme afgivet på valgdagen. Men lige præcis i år er der fornuft i at forsøge sig med de mobile valgsteder, fordi forskere fra Københavns Universitet ved dette valg forsker i, hvordan de forskellige tiltag virker. Derfor kan de kommunale tiltag betyde, at vi bliver meget klogere med hensyn til, hvordan vi i fremtiden styrker valgdeltagelsen,« siger Laura Friberg.

»Når det kommende kommunalvalg er slut, kan man se, om en indsats i et bestemt område har resulteret i, at flere valgte at stemme. Og materialet kan sammenholdes med, hvilken indsats der er gjort for at få de borgere til at stemme. På den måde er det kommende kommunalvalg historisk, fordi vælgernes adfærd bliver undersøgt som aldrig tidligere,« siger KL-konsulenten.

Hun er med på, at der ikke er nogen lette veje til at få flere til stemmeurnerne.

»Det gøres ikke bare ved at flytte valgsteder ud eller med en smart reklame, selv om det er det, som vi kan nå at gøre fra nu og frem til 19. november. Både nu og efter kommunalvalget gælder det lange seje træk. Og det begynder jo med forældrene. Den største enkeltfaktor, der har betydning for, om man stemmer eller ej, er faktisk, om din mor stemmer. Gør hun det, er der stor sandsynlighed for, at hendes børn også stemmer,« siger Laura Friberg.

 

Dagens Gossip