Møns Bank-aktionærer vil af med ledelsen

Til generalforsamlingen vil aktionærerne have vedtaget et mistillidsvotum og vælge et nyt repræsentantskab. Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Ledelse ikke dygtig nok

Striden kerne er, at Møns Bank Aktionærforeningen - der ifølge foreningen selv repræsenterer mere end fem procent af aktiekapitalen i banken - mener, at den nuværende bestyrelse ikke har de rette kompetencer.

Foreningen kritiserer blandt andet, at der ikke er nok finansfolk i bestyrelsen, og de er utilfredse med, at bankens repræsentantskab passivt godkender bestyrelsens egne valg til nye medlemmer:

»uden nogen som helst stillingtagen, debat eller udpegning af egnede eller passende emner til bestyrelsen,« lyder det i den foreslåede dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling, der fortsætter:

»Det er en tankevækkende konsekvens heraf, at bestyrelsesformanden på den nyligt afholdt generalforsamling i Møns Bank kunne udtale, at man ikke finder behov for erfarne finansfolk i bankens bestyrelse.«

Mangler dialog med ledelsen

Aktionærforeningen kritiserer derudover den generelle debat med bankens bestyrelse.

Foreningen siger blandt andet, at de ikke har kunne få gode svar på, hvorfor banken har haft store hensættelser på privatkunder i første kvartal i år, og hvor mange penge banken bruger på at holde arrangementer som f.eks. personale jubilæer og generalforsamlinger.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er offentliggjort på Møns Banks hjemmeside, hvor bankens formand Jens Ravn forsøger at nedtone kritikken.

»Som repræsentant for aktionærerne, så anser jeg det for meget vigtigt, at synspunkter fra bankens aktionærer altid bliver drøftet og hørt, uanset om det er vedtægtsbestemte rettigheder og i form af en generalforsamling eller på anden vis,« skriver han og fortsætter:

»Når det er sagt, så vil jeg samtidig gerne tilkendegive, at jeg ikke kan forstå aktionærgruppens utilfredshed med repræsentantskabets håndtering af deres opgaver. Opgaverne er meget tydeligt defineret i bankens vedtægter, og der har ikke tidligere været rejst kritik af repræsentantskabets måde at løse deres opgaver på,« skriver Jens Ravn.

 

Dagens Gossip