Næstved Kommune så glad for et brev, at man nu offentliggør det

Næstved Kommune skriver selv, at man får mange breve og e-mails, og at man er glade for dem alle. Enkelte henvendelser er dog ganske særlige, og i denne uge bringer kommuneni et af disse breve.

- Vi får selvfølgelig en del henvendelser fra folk, som er i berøring med kommunen på den ene eller den anden måde. Det kan være gennem den skole, ens børn går i, børnehaven, der tager vare på de små, eller ældrecentrene, som plejer de ældste medborgere.Disse breve og mails indeholder både ris og ros, og vi er glade for dem alle. Men enkelte gør dog et særligt indtryk, oplyser Næstved Kommune.

I denne uge bringer man så et brev, som Næstved Kommunes Ældrechef, Inge Selch, modtog fra en kvinde for nylig, og som altså varmede hjerterne på rådhuset.

- Vi har fået lov til at bringe brevet, men har anonymiseret afsenderen, fortæller kommunen.

”Kære Inge Selch!

Her i efteråret har jeg modtaget megen og god hjælp fra Næstved Kommune i forbindelse med at jeg, siden et lårbensbrud i fjor, er blevet lettere gangbesværet.

Jeg har fået bevilliget nye indlæg, haft ældrekonsulent på besøg i mit hjem, som hjalp mig med genoptræning, har fået bevilliget kompressionsstrømper – efter mål! – haft besøg fra hjælpemiddelcentralen med henblik på forhøjelse af min sengs fodende, som jeg ikke havde egne kræfter eller sønner til at klare for mig – haft besøg af endnu en konsulent, som satte det hele i gang på Ældrecentret XX, hvor jeg nu starter genoptræning på mandag, hvad jeg netop har fået besked om.

Jeg har behov for at sige tak for al den udmærkede og relevante hjælp, jeg har fået. Jeg har ikke ”gidet” træne mig selv, men nu er alt sat godt i gang, og jeg har stor lyst til at komme op på mærkerne igen.

Selvom jeg er enlig uden pårørende i geografisk nærhed, så ved jeg også nu, at jeg ikke er alene, men at jeg får hjælp efter behov fra Næstved Kommune.

Mange venlige hilsener,

I. Larsen.”

 

Dagens Gossip