Nævn kan næppe skride ind over for muligt terror-TV

Sådan lyder vurderingen fra chefkonsulent i Kulturstyrelsen, Kaspar Draminsky Lindhardt, efter det er kommet frem, at mediecentret i den nye stormoské i København skal bidrage til den Hamas-ejede tv-station Al-Aqsa TV, som sendes fra Palæstina.

»Radio- og TV-nævnet behandler kun programvirksomhed, hvor de redaktionelle beslutninger træffes i Danmark. Det, der er vigtigt, er, hvor hovedsædet er, og hvor de redaktionelle beslutninger træffes. Produceret TV er ikke noget, Radio- og TV-nævnet har kompetence over, det gælder kun udsendt TV,« forklarer Kaspar Draminsky Lindhardt.

»Det svarer til, at en dansk TV-station tager til en caribisk ø og optager et realityprogram. Det gør ikke programmet caribisk, det er stadig dansk,« fortsætter han.

Præcis hvilket indhold, mediecentret har indgået aftale med Al-Aqsa TV om, er uklart. Men da Hamas står på både EU og USAs terrorlister, er der frygt for, at der vil være tale om propaganda, der skal opfordre til terror.

Selvom Radio- og TV-nævnet, der hører under Kulturstyrelsen, har fået udvidet sine beføjelser, så gælder det altså ikke TV optaget i Danmark, når den ansvarshavende redaktion sidder i udlandet, uddyber Kaspar Draminsky Lindhardt.

Han sammenligner situationen med den, der gælder TV3, som med hovedsæde i Storbritannien kan omgås de danske reklameregler.

»Rigtig mange af TV3s programmer produceres i Danmark og er på dansk , ligesom de sendes til et publikum, som er dansk. Men de redaktionelle beslutninger træffes på TV3s hovedsæde, som ligger i London,« fortæller han.

I juli fik den kurdiske TV-station Roj TV frataget sin sendetilladelse af Østre Landsret med den begrundelse, at TV-stationen havde medvirket til udbredelse af propaganda for en terrororganisation. Men her var der tale om et medie, som var registreret i Danmark. Al-Aqsa TV har ikke sendt en lignende ansøgning til Radio- og TV-nævnet, oplyser Kaspar Draminsky Lindhardt.

 

Dagens Gossip