Nationalbanken klar til at redde flekslån

Danmarks Nationalbank står klar til at købe realkredittens korte obligationer op, hvis der skulle opstå problemer med at få dem solgt i forbindelse med en af efterhånden flere årlige rentetilpasninger.

Det slog nationalbankdirektør Lars Rohde fast, da han her til formiddag talte på Realkreditrådets årsmøde i København.

Det har ellers længe været anset for en væsentlig risiko ved den danske realkreditmodel, at der måske kunne opstå problemer med at sælge de bygge- og boligobligationer for intet mindre end 750 milliarder kroner, der årligt herhjemme skal forsynes med nye renter.

Men nu siger Lars Rohde, at hvis et realkreditinstitut kommer i en situation – eksempelvis på grund af usikkerhed om kreditrisikoen – hvor instituttet ikke kan sælge de korte obligationer i forbindelse med en refinansiering, er Danmarks Nationalbank klar til at købe op.

»Det korte svar er, at Nationalbanken - som for banker - vil være såkaldt lender-of-last-resort, hvis der er tale om et solvent realkreditinstitut, der kan stille passende sikkerhed. Det sidste vil formentlig i praksis være de obligationer, som ikke kunne sælges i markedet,« siger Lars Rohde.

Han tilføjer, at realkredittens obligationer allerede nu er en del af Nationalbankens belåningsgrundlag, hvorfor realkreditinstitutterne kan belåne dem i Nationalbanken.

»Det er en mulighed, som vil inddæmme et scenarie, hvor der måtte opstå afsætningsproblemer. Så svaret til bl.a. Standard and Poor’s er, at det ikke er noget, som umiddelbart vil true den finansielle stabilitet i Danmark. Men det betyder ikke, at det er hensigtsmæssigt med en forretningsmodel i private finansielle selskaber, der er baseret på Nationalbanken som back-stop. Det er ikke en holdbar løsning,« siger Lars Rohde.

En af styrkerne i den danske realkreditmodel er efter Lars Rohdes opfattelse, at den i sig selv er så robust, at der ikke er behov for subsidiering af nogen art.

»Det er præcis det, som balanceprincippet skal medvirke til. Instituttet skal så vidt muligt kun løbe kreditrisiko og ikke andre former for risici. Investorernes tillid til realkreditobligationernes kreditværdighed og likviditet er kernen i det danske realkreditsystem. Jeg har ved andre lejligheder gjort mig til talsmand for, at realkreditinstitutterne for at bevare denne tillid bør vælge en forsigtig tilgang, hvor der lægges en passende afstand til lovgivningens rammer. Jo mere robuste institutterne er over for tab, jo større er sandsynligheden for, at de kan opfylde deres forpligtelser over for investorerne. Der skal derfor alt andet lige et større chok til at igangsætte et »run« på realkreditinstituttet,« siger Lars Rohde.

 

Dagens Gossip