Ni ud af ti er glade for deres arbejde i Region Syddanmark

Region Syddanmark har nu samlet svarene i den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse for de 26.000 ansatte. Også denne gang er der generel tilfredshed med Region Syddanmark som arbejdsplads. Således svarer 87 pct., at de er tilfredse eller meget tilfredse med jobbet som helhed. Det glæder regionsdirektør Mikkel Hemmingsen.

- Vi arbejder hele tiden med at gøre arbejdsmiljøet bedre, og der er naturligvis stadig potentiale for forbedringer, men det er et godt udgangspunkt, at langt hovedparten af de ansatte er glade for at arbejde her, siger han.

Der er noget at arbejde videre med
I undersøgelsen skulle alle ansatte angive på en skala fra 1 til 5, hvor enige de er i forskellige udsagn. Mikkel Hemmingsen hæfter sig ved, at der er store forskelle bag den tilsyneladende udbredte tilfredshed.

- Når man dykker ned i tallene, finder vi det, vi skal arbejde med. Der er faktisk afdelinger, hvor gennemsnittet er helt nede på 2,4 i indekset arbejdsglæde, og der har vi da en kæmpe opgave med at hjælpe de medarbejdere til at blive gladere for deres arbejdsplads. I den anden ende har vi afdelinger med et gennemsnit på 4,9. Når vi spørger ind til, om medarbejderne trives med arbejdsmængde og tilfredshed med fordelingen af opgaver, får vi en score på 3,6 i gennemsnit. Vurderingen er et udtryk for forventninger og den oplevelse, medarbejderne har, og scoren på 3,6 viser, at der er noget at arbejde videre med, siger regionsdirektøren.

I forhold til sidste år er der færre, der har været udsat for vold eller trusler. Sidste år havde 16 pct. været udsat for trusler om vold. I år var tallet 12 pct. Sidste år havde 10 pct. været udsat for vold. I år var det 6 pct.

78 pct. af de ansatte svarede på spørgsmålene i undersøgelsen.

 

Dagens Gossip