Novo-chef efter Tresiba-flop: Vi forlænger ikke forsøg frivilligt igen

"En vigtig læring for os har været, at man skal lade være med at forlænge studier frivilligt med mindre, der er et validt grundlag for det. Og den beslutning må jeg tage på mig selv," sagde Mads Krogsgaard Thomsen på et presseseminar, som Novo Nordisk afholdt for danske journalister i hovedkontoret i Bagsværd tirsdag formiddag.

Temaet for seminaret var forskellen i godkendelse af lægemidler i Europa og USA, og anledningen var bl.a. det afslag, Novo Nordisk fik på godkendelse af Tresiba 8. februar i år.

Mads Krogsgaard Thomsen og direktør for registreringsafdelingen i Novo Nordisk, Peter Bonne Eriksen, forklarede på seminaret, hvordan Novo Nordisks ledelse frem til sommeren 2012 var forholdsvis sikre på, at godkendelsen af Tresiba ville gå glat igennem i USA, formentlig helt uden et møde i den rådgivende ekspertkomité under den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA.

Novo Nordisk havde indsendt ansøgning om godkendelse af Tresiba og kombinationsinsulinen Ryzodeg i USA i september 2011 på basis af de forsøg, som var afsluttet på det tidspunkt. Novo Nordisk havde imidlertid valgt at forlænge nogle af forsøgene for at se om blandt andet patienterne på længere sigt udviklede antistoffer mod Tresiba. Det var sket frivilligt på Novo Nordisks eget initiativ. Reglen er, at en virksomhed skal lave et nyt datasæt ud fra de forsøg, der fortsat er i gang, 120 dage efter, at en ansøgning er indsendt til FDA, og sende det til myndighederne.

Det gjorde Novo Nordisk, og det er formentligt resultaterne af forlængelsesstudierne sammen med Novo Nordisk svar på en række spørgsmål fra FDA, der fik FDA til pludselig at se langt mere kritisk på ansøgningen i løbet af 2012 og kræve et møde i den rådgivende ekspertkomité.

"Da vi fik godkendt Victoza (medicin mod type 2-diabetes godkendt i 2009/10, red.) var det en stor gevinst for os med disse forlængelsesstudier. Det betød, at da FDA kom og sagde, at de ønskede ekstra hjertekarstudier, kunne vi bruge data fra forlængelsesstudierne, som uanset, hvordan man vendte eller drejede det, gav et positivt resultat. Med Tresiba var det anderledes. Her fandt FDA en skævvridning den forkerte vej i hjertekarresultaterne," sagde Mads Krogsgaard Thomsen.

Her viste der sig det, som Mads Krogsgaard Thomsen mener, er en bias i rapporteringen af bivirkninger, herunder hjertekarproblemer.

Patienter, der fik den velkendte insulin, Lantus, og deres læger var ifølge Novo Nordisk måske mindre tilbøjelige til at rapportere bivirkninger, efter at studiet var forlænget, mens patienter, der fik Tresiba blev ved med at rapportere med samme hyppighed. Det kunne ifølge Mads Krogsgaard Thomsen, forklare at der blev rapporteret flere tilfælde af hjertekarproblemer ved Tresiba end ved Lantus.

Det ærgrer Mads Krogsgaard Thomsen.

"Vi kunne have undersøgt spørgsmålet om antistoffer i et helt separat studie på 500 patienter, som vi kigger på i to år i stedet for at lave et forlænget studie med skævheder i rapporteringen. Men vi var så glade for de studier, vi havde lavet på Victoza, fordi de kom os til gavn, da FDA krævede flere data om langtidsvirkningen på hjertekarsygdomme. Jeg tror, at de forlængede studier med Tresiba har været medvirkende til at skabe unødig forvirring om de kliniske data," sagde Mads Krogsgaard Thomsen.

"Så man vil ikke se os forlænge studier frivilligt igen," fastslog han over for de fremmødte journalister.

Det lykkedes Novo Nordisk at overbevise et flertal på otte mod fire i FDAs ekspertkomité om, at resultaterne i forlængelsesstudiet ikke var et problem, lige som de japanske og europæiske myndigheder i henholdsvis december 2012 og januar 2013 godkendte Tresiba.

Alligevel valgte FDA at afvise Novo Nordisks ansøgning, og selskabet skal nu lave et omfattende hjertekarstudie, før en evt. godkendelse. Det vil forsinke godkendelsen i USA i formentlig fire år.

Mads Krogsgaard Thomsen har ikke nogen præcis forklaring på, hvorfor FDA valgte at gå imod ekspertpanelets flertal og afvise Tresiba i februar, samtidig med, at FDA i 2010 valgte at godkende Victoza, selvom der her havde været seks stemmer for og seks imod at godkende diabetesmidlet blandt eksperterne.

"Der er ingen tvivl om, at Victoza var en nyere produktklasse med en bedre virkning end det konkurrerende produkt på markedet. Måske spiller en rolle, at der er flere insuliner på markedet, både fra os, Sanofi og Lilly, og at det betyder, at barrieren, man skal over, er lidt højere, fordi der er flere valgmuligheder på markedet. Det kan jeg ikke afvise, men jeg kan heller ikke sige, at det er sådan," sagde Mads Krogsgaard Thomsen.

Han forventer, at det store hjertekarstudie, som Novo Nordisk sætter i gang inden udgangen af året, vil vise, at der ikke er hjertekarproblemer forbundet med Tresiba.

"Vi er ikke enige med FDA, men der er én dommer, og det FDA. Det er ikke os," sagde Mads Krogsgaard Thomsen på presseseminaret.

 

Dagens Gossip