Nu skal kirkegængere skrives i mandtal

- Vi har brug for at vide, hvor mange, der gør brug af kirkens tilbud, siger biskop Henning Toft Bro.

Der er 1.035 gudstjenester i kirkerne i Region Nordjylland i påskeugen. Det viser tal fra Kultunaut, men hvor mange kirkegængere er der? Det ved ingen, for der har ikke været ført statistik over brugen af folkekirkerne. Indtil nu.

Fra søndag den 20. april skal alle kirker i Aalborg Stift nemlig tællekirkegængere til gudstjenester, begravelser, vielser og arrangementer i sognegårdene.

Initiativet er taget af biskop Henning Toft Bro:

- Den er god nok: Der er masser af liv i kirken! Det håber jeg kan blive én af de vigtige konklusioner på kirketællingerne her i Aalborg stift, siger biskoppen og uddyber:

- Vi, der færdes i kirken til daglig er ikke i tvivl om det, men kan på den anden side ikke sætte særligt præcise tal på det mangfoldige liv, der leves i folkekirken. Det kommer vi til med kirketællingerne, som for første gang vil give os et konkret og præcist billede af, hvor mange der er med til gudstjenester, møder og de mange andre aktiviteter, som arrangeres af menighedsråd og præster i stiftets mere end 300 sogne.

Det er en pligt for alle sogne i Aalborg Stift at tælle fra søndag og fremover. For at skyde kirketællingerne i gang har biskoppen holdt møder med præster fra alle 14 provstier og holdt fem offentlige informationsmøder for menighedsråd og medarbejdere.

På sigt skal kirketællingerne være med til at udvikle kirkelivet:

- Det kirkelige liv udvikles og forandres hele tiden. Det er en udvikling, som kommer til at indebære strukturelle ændringer og tilpasninger. Når vi sammen skal finde ud af, hvordan vi i den situation kan gøre kirkelivet i alle dele af stiftet så godt og frugtbart som muligt, er det afgørende, at vi forholder os til den konkrete virkelighed. Den virkelighed fortæller tallene en vigtig del af sandheden om, forklarer Henning Toft Bro.

De første resultater af kirketællingerne vil blive offentliggjort ved årets udgang.

 

Dagens Gossip