Ny forskning i børns trivsel

Der bruges store ressourcer i Danmark på at sikre børn og unge de bedste opvækstvilkår. Men ofte forsømmer man at undersøge, hvilke indsatser, der virker og hvilke, der ikke gør. Nu har Trygfonden bevilliget 60 millioner kroner til et nyt forskningscenter, som Center for Børnesprog på SDU bidrager til. Forskningscenteret skal netop opbygge solid viden om resultaterne af de forskellige indsatser, når det handler om at forbedre børn og unges trivsel. Målet er at sikre, at de ressourcer, der afsættes til området, bruges mest effektivt.

Århus Universitet står i spidsen for det tværfaglige center og skal sammen med en lang række samarbejdspartnere - heriblandt Center for Børnesprog på SDU - gennemføre de forskellige forskningsprojekter.

Fokus på vuggestuebørn

Projektet sætter fokus på vuggestueområdet, fordi international forskning har vist, at jo tidligere der sættes ind med tiltag, der kan styrke børns sproglige, kognitive og sociale kompetencer, jo bedre muligheder har børnene for senere at klare sig i skolen.

De første forskningsprojekter sættes i gang i løbet af 2013.

 

Dagens Gossip