Ny forsvars-løgn: Der findes ingen film

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at Forsvaret også har nægtet, at der overhovedet fandtes videomateriale fra episoden.

Det er en lodret løgn.

I en skrivelse fra Forsvarskommandoen fra indeværende år lyder det:

'Den danske bataljon havde ikke mulighed for at foretage foto- og videodokumentation af operationers gennemførelse, hvorfor der ikke var udgivet direktiver for dette.'

Og i et svar fra Forsvarkommandoen på vegne af Hærens Operative Kommando, dateret 15. december 2011, kan følgende læses:

'Det kan på baggrund af den gennemførte undersøgelse oplyses, at forsvaret ikke har foretaget filmoptagelser under gennemførelsen af Operation Green Desert i Al-Zubair i Irak den 25. november 2004.'

Ekstra Bladet er i besiddelse af svarene, der er givet i forbindelse med den retssag, 11 irakere har anlagt mod den danske stat for medvirken til overgreb og tortur under og efter operation Green Desert.

Det er advokat Christian Harlang, der repræsenterer de civile irakere.

- Staten er forpligtet til at bidrage til sagens efterforskning og loyalt fremlægge det materiale, man er i bessiddelse af.

- Det er klart ulovligt, når der er løjet om, at der ikke er optaget film, og at man af den vej har forsøgt at skjule sandheden, siger Christian Harlang.

Advokaten mener tilmed, at den offentliggjorte video kun er toppen af isbjerget.

- Vi har, blandt andet fra Anders Kærgaard, kendskab til, at der findes flere film. Så vi må stille spørgsmålet: Hvor er de, og hvad viser de? Og er de andre film blevet destrueret for at hindre sagens opklaring? spørger Christian Harlang.

Ifølge tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard var det første gang den danske havde et såkaldt 'combat camera team' med på en operation.

I den hidtil hemmeligholdte video som er en del af retssagen, kan man også tydeligt høre en dansk soldat sige 'combat camera team' med, hvad der lyder som jysk accent.

 

Dagens Gossip