Ny politisk aftale: Alle kvinder på krisecenter får ret til rådgivning

Voldsramte kvinder får nu langt bedre hjælp til at komme fri af volden. Fremover skal alle kvinder på krisecenter, og ikke alene kvinder med børn, have ret til rådgivning. Rådgivningen skal f.eks. hjælpe kvinden med at finde en bolig, komme i job eller uddannelse og få styr på økonomien, så hun kan leve et liv uden vold. Samtidig skal kommunerne sætte ind med hjælpen langt tidligere.

Det er ét af tre initiativer i ”Et liv uden vold – styrket indsats over for voldsramte”, som socialminister Manu Sareen netop har indgået med satspuljepartierne. 

- Det er helt uacceptabelt, at nogle kvinder må leve i frygt for voldelige overgreb eller trusler om vold fra deres partner. I dag vender mere end hver tredje kvinde tilbage til et krisecenter. Det er alt for mange. Derfor vil vi nu forpligte kommunerne til at komme på banen tidligere, så de kan komme fri at volden. Jeg er ikke i tvivl om, at denne aftale vil gøre en forskel for disse kvinder, og jeg er derfor meget tilfreds med, at det har været muligt at samle satspuljepartierne om den, siger Manu Sareen.

Foruden lovændringen, der udvider og styrker rådgivningen til kvinder på krisecentre, indebærer satspuljeaftalen også, at man sætter ind med ambulant rådgivning og hjælp til både den voldsramte og den, der udøver volden. Hjælpen vil kunne gives både før og efter et eventuelt ophold på et krisecenter.

- Vi ved ikke nok om, hvad der skal til for, at vi får forebygget og stoppet vold i familien. Derfor afprøver vi nu forskellige metoder, der skal hjælpe både den, der bliver ramt af volden, og den, der står bag. Vi opprioriterer og styrker området, for vi skal have stoppet volden, så den ikke slår rod i familien eller parforholdet, siger socialminister Manu Sareen.

Aftalen indebærer samtidig, at man i en række kommuner får afprøvet og dokumenteret en metode, der blandt andet betyder, at kvinder på krisecentre får tilknyttet én fast kontaktperson som hjælper kvinden med praktiske gøremål rådgivning og hjælp.

Aftalen er indgået som en del af satspuljeaftalen for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

 

Dagens Gossip