Ny uddannelse: Industrioperatør i tæppebranchen

I en tid, hvor flere industriarbejdspladser flyttes ud af Danmark, går tekstilbranchen nu i den modsatte retning.

Den nye uddannelse som industrioperatør skal være med til at sikre, at produktionen i Danmark fastholdes og udbygges. Samtidig er uddannelsen også et vigtigt led i det generationsskifte blandt produktionsmedarbejderne, man står over for i mange virksomheder.

Allerede nu er der tilsagn fra en række virksomheder om 13 elevpladser. Virksomhederne tæller egetæpper, Danfloor, Foamtex, Dansk Wilton, Hammer Tæpper og Herning Specialvæveri, mens TEKO og Dansk Mode & Textil i øjeblikket kigger på mulighederne for yderligere elevpladser på andre virksomheder.

- Vi glæder os over den store opbakning, uddannelsen har mødt, siger Aage K. Feddersen, Teknik og Miljøchef hos Dansk Mode & Textil og samtidig en af hovedkræfterne bag uddannelsen. Han fortsætter:

- Branchen har et udtalt behov for dygtige folk, og industrioperatøruddannelsen er et vigtigt middel til at sikre det. Det gælder både på kort sigt men i allerhøjeste grad også på lang sigt. Det er en afgørende investering i fremtiden, vi som branche laver nu.

En industrioperatør har overblik over processerne i produktionen og forståelse for, hvordan produktionen kører. Det er en betydningsfuld position med et stort ansvar, og det kræver solide kompetencer, hvilket blot understreger vigtigheden af uddannelsen.

Industrioperatøruddannelsen giver ligeledes mulighed for at videreuddanne sig inden for branchen.

Fakta om industrioperatør-uddannelsen

Uddannelsen fokuserer på operatørfunktioner, overvågning og betjening af maskiner med dertil hørende viden om fejlfinding, reparation og vedligeholdelse. Men uddannelsen inkluderer også administration, kommunikation, teamarbejde, og innovation.

Eleverne oparbejder også viden om økonomi og forretning med baggrund i viden om produktions- og markedsvilkår.

- Uddannelsen er en kombination af skoleophold og praktisk erfaring i virksomhederne. Undervisningen er branchespecifik og i skoleforløbet arbejdes der også med specialefag, men også med almen dannelse.

- Uddannelsen varer som udgangspunkt to år, men der gives merit, hvis visse betingelser er opfyldt.

- Uddannelsen henvender sig bredt, således kan både ufaglærte i branchen, unge med eller uden studentereksamen og voksne med minimum to års erhvervserfaring søge uddannelsen.

- Der udbetales løn under uddannelsen og det første hold starter allerede i august 2014.

- Uddannelsen er blevet til i samarbejde mellem 3F, TEKO Via UC, EUC Lillebælt og Dansk Mode & Textil.

 

Dagens Gossip