Ny undersøgelse: Nydanske kvinder bliver oftest skilt

Ægteskabet er ikke mere ukrænkeligt blandt indvandrere i Danmark end, at de største grupper af kvindelige efterkommere fra ikke-vestlige lande oftere bliver skilt end danske kvinder.

En ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at hver tredje kvinde i alderen 25-54 år, som har tyrkisk, pakistansk eller eks-jugoslavisk baggrund bliver skilt, mens ægteskabet krakelerer for hver fjerde danske kvinde i samme aldersgruppe. Det skriver Berlingske.

»Vi blev noget overrasket over de mange skilsmisser,« siger Marie Louise Schultz-Nielsen, seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed, til avisen.

Der er ifølge hende flere forklaringer på resultatet: Én er, at kvinder fra ikke-vestlige lande typisk gifter sig yngre end danske kvinder. Eksempelvis er kvinder med tyrkisk baggrund i gennemsnit 23 år, når de giftes, mens danske kvinder er 28 år.

»De brud, som danske kvinder oplever i deres yngre år, sker for andengenerationskvinder inden for rammen af et ægteskab,« siger Marie Louise Schultz-Nielsen og fortsætter:

»Det siger selvfølgelig også noget om den tilknytning, som kvinderne stadig har til kulturen i oprindelseslandet: De forsøger sig ikke lige så meget med parforhold, inden de gifter sig, som danske kvinder gør.«

Samtidig kan det spille en rolle, at mange kvindelige efterkommere gifter sig med førstegenerationsindvandrere. Og det kan give spændinger, fordi de kvinder står med ét ben i oprindelseslandets kultur og et andet i Danmark.

Spændingerne har Rockwool Fonden ikke undersøgt i denne sammenhæng, men en Rockwool-undersøgelse fra 2008 viste, at ugifte andengenerationskvinder havde en forventning om, at deres kommende mænd skulle deltage væsentligt mere i det praktiske arbejde i hjemmet, end de adspurgte mænd havde. Det kan som bekendt give knas i parforholdet.

Rockwool Fonden har ikke spurgt til konsekvenserne af de mange skilsmisser, i og med resultatet var uventet.

Til gengæld forklarer Anika Liversage, seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – som forsker i ægteskaber og skilsmisser blandt indvandrere, at mange indvandrerkvinder er glade for muligheden for at blive skilt. Det er ud fra devisen om, at skilsmisse kan være en god løsning på et dårligt ægteskab.

»Der skal typisk mere til, før minoritetsægtepar bliver skilt – især hvis de har børn i forhold til majoritetspar. De har ofte færre ressourcer og sjældent den skilsmissekultur, som vi efterhånden har udviklet i Danmark, hvor man skal passe på børnene og bakke op om den anden forælder. Der ryger ofte rigtig mange finker af panden,« siger hun.

Den nye undersøgelse fra Rockwool Fonden viser samtidig, at skilsmisseprocenten er væsentligt lavere blandt kvinder i alderen 25-54 år, som er førstegenerationsindvandrere fra Tyrkiet, Pakistan, eks-jugoslavien, Irak og Libanon. Nærmere bestemt 21 procent.

Det forklarer Anika Liversage således:

»Fra første- til andengeneration af indvandrerkvinder sker der en klart stigende individualisering: De kan uddanne sig. De kan arbejde. Og enlige kvinder kan klare sig uden at være overladt til familiens nåde.«

 

Dagens Gossip