Nye beviser i DSB-skandale: Her er pengene der skulle lukke munden på journalist

03/04/2013 09:10

BNB

Nyheder

Mest læste i dag

De beviser, der i måneder har manglet i den såkaldte DSB-skandale, er måske nu fundet:

Flere interne regneark fra PR-firmaet Waterfront viser, at penge, DSB betalte til PR-firmaet for såkaldte 'klimabranding', der skulle få DSB til at fremstå som en grøn virksomhed, kan være camoufleret og brugt til at lønne den DSB-kritiske journalist Lars Abild. Det skriver BT onsdag.

Få timer før at Transportministeriet tirsdag offentliggør resultatet af en advokatundersøgelse, der skal klarlægge, hvorvidt DSB i 2009 traf en aftale med det omstridte PR-bureau Waterfront om at ansætte journalist Lars Abild, så han ikke havde tid til at skrive kritiske historier om DSB, er nye centrale regnskabsdokumenter fra Waterfront, der kan belaste DSB i sagen, dukket op.

Af dokumenterne fremgår det, at Waterfront i 2010 modtog 80.000 kroner om måneden af DSB for at udføre klimabranding - og af disse er der i Waterfronts interne regnskaber månedligt fratrukket 32.000 kroner, der 'forsvinder' væk fra DSB-kontoen. Det fremgår ikke, hvor de 32.000 kroner forsvinder hen i Waterfronts regnskaber - transaktionen er blot markeret med tal: 80.000-32.000 og det tal, der så er til rådighed: 48.000 kroner.

Og dog:

For på et regneark for 2010, der viser, hvordan indtægterne på de enkelte kunder fordeles til ansatte og freelancere, fremgår det, at Waterfront-underselskabet Copenhagen Climate Network overfører præcis samme beløb - 32.000 kroner - i intern afregning til at finansiere Lars Abilds løn. Og det til trods for, at Abild stort set intet arbejde har udført for dette netværk.

Samlet set efterlader materialet det indtryk, at ud af de 80.000 kroner, DSB betaler månedligt for klimabranding, flyttes 32.000 kroner i en række måneder til en ny konti, hvorfra de under et dæknavn, Copenhagen Climate Network, udbetales som honorarer til Lars Abild.

Mistanken er, at når Abild halvårligt fremsendte sine regninger halvårligt for det arbejde, han havde udført for andre kunder, kunne Waterfront bruge de hensatte DSB-penge til hans løn. Lars Abild oplyser, at han over et år tjente netop cirka 30.000 kroner om måneden.

I alt blev der for 2010 internt “konverteret<saxo:ch value="226 128 157"/> 224.000 kroner fra DSB til Lars Abilds løn, hvis man skal tro dokumenterne - det svarer til syv måneders løn af 32.000 kroner om måneden.

Niels Jørgen Langkilde, tidligere ansat i Waterfront og daværende formand for Copenhagen Climate Network, siger:

- Jeg har betalt Abild et par tusind kroner for at skrive artikler til vores blad, men aldrig store beløb i løn. Aldrig. Hvis noget andet fremgår af Waterfronts interne regneark, så kender jeg ikke forklaringen.

De nye oplysninger er afgørende: DR afslørede i januar, at Waterfronts direktør Lars Poulsen i mail og briefinger til en nu suspenderet underdirektør i DSB sagde, at Waterfront havde ansat journalist Lars Abild så han ikke kunne "presse DSB i medierne". Mistanken var, at Waterfront, ved at knytte Abild til sig, sikrede, at han ikke havde tid til gøre dét, han i DSB var berygtet for: At skrive dusinvis af kritiske historier om DSB.

Det vakte opstandelse, at DSB angiveligt havde brugt skatteydernes penge på at sætte en journalist ud af spillet, men der har i sagen manglet beviser på, at de penge, DSB betalte, blev brugt til at lønne Abild, for kun derved kunne det sandsynliggøres, at der faktisk var en aftale eller forståelse med DSB om at stække Abild.

Waterfront-direktør Lars Poulsen har forklaret, at når han i en mail har påstået, at Abild var ansat, så han ikke generede DSB, var det forkert og udtryk for overdrivelse og praleri - DSB havde intet med ansættelsen af Abild at gøre, der var ingen aftale med DSB af nogen slags om Abild, og den løn, Abild har fået, fik han for at løse andre opgaver.

Waterfront-direktør Lars Poulsen siger en skriftlig kommentar, at han ikke kan bekræfte, at regnskabsoplysningerne, BT nu fremlægger, er "ægte i den forstand, at jeg nogensinde har set dem eller at de er udtryk for noget, der faktisk er sket".

Han medgiver dog, at Abilds løn er betalt dels helt konkret af de kunder, Abild udførte opgaver for - som ikke var DSB - dels "generelt" af Waterfronts kunder, hvoraf DSB var en stor bidragyder.

Han siger, at "uanset" om det materiale, BT har, "er ægte eller ej, så er det altså ikke udtryk for den måde Abild blev aflønnet på."

- Jeg vil i øvrigt godt gentage, at det jo aldrig har været nogen hemmelighed, at en væsentlig del af Abilds indsats netop knyttede sig til baggrundsviden på klima-området, d.v.s. en indsats, som navnlig DSB nød godt af. Så det ville i givet fald ikke være tilfældigt eller forkert, hvis Lindskov (den medarbejder på Waterfront, der lavede budgetterne) har prøvet at finde budgetplads til honoreringen af Abild i den omsætning, vi havde på DSB på netop dette område, skriver Lars Poulsen.

Den pågældende medarbejder, Lars Lindskov, har forladt Waterfront og ønsker ikke at kommentere sagen.

BT er i besiddelse af en mail fra direktør Lars Poulsen til Lars Abild, dateret den 15. september 2010, hvori de to aftaler, hvordan Abild skal lønnes fra februar til september 2010.

"Hvis du fakturerer februar til og med september nu med 30.000 kroner/måneden, så er det 240.000 kroner."

Det er - på nær 4000 kroner - præcis det beløb, der synes at være flyttet fra DSBs indbetaling til klimabranding til den camouflerede lønudbetaling til Lars Abild.

DSB opsagde i sensommeren 2011 størsteparten af sin aftale med Waterfront - og direktør Lars Poulsen meddelte stort set samtidig Lars Abild, at der ikke var penge nok til at han kunne fortsætte og opretholde sit honorar.