Nye regler for afbrænding

I dag er der trådt nye regler i kraft for afstande ved afbrænding - også på Bornholm.

Reglerne er ikke en ændring til miljølovgivningens regler for hvornår afbrænding må finde sted - kun en ændring til hvordan det eventuelt skal ske. Forbudet mod privat afbrænding i by- og sommerhusområder er altså stadig gældende.

De nye regler er implementeret i teksten på Bornholms Regionskommunes hjemmeside www.brk.dk.

I korte træk er der sket en lempelse af afstandskravene for mindre "hyggebål" i folks private haver. Tidligere har der skullet være op til 200 meters afstand til brændbare overflader og oplag, hvor kravet for mindre bål nu er 15 meter. Mindre bål er bål under 120 centimeter i diameter. Ligeledes er der en lempelse på brug af bålfade og andre små bål under 80 cm i diameter, hvor der ikke er afstandskrav til bygninger med almindeligt hårdt tag.

Der er til gengæld kommet en skærpelse på afstandskrav til afbrænding af haveaffald over 0,5 kubikmeter, hvor der skal være en afstand på 60 meter til marker med brændbare afgrøder og 200 meter til let antændlige tage, brandfarlige oplag og særlige naturtyper. Det er specielt landbruget, der skal være opmærksom på denne skærpelse.

Endelig er det værd at være opmærksom på en skærpelse på afstande til Sankt Hansbål, hvor der nu i vindens retning skal være 60 meter til bygninger med hårdt tag - det bør arrangører tage hensyn til i løbet af foråret, når "man begynder at køre til".

 

Dagens Gossip