Corydons regnedrenge går i rette med avis

Skrevet af BNB

09/04/2013
Ifølge Politiken vil Niels Gotfredsen, der er direktør i Moderniseringsstyrelsen, opnå en klækkelig bonus, hvis styrelsen opfylder sine målsætninger, som i 2013 blandt andet går på, at man vil »frigøre ressourcer« gennem ændringer i offentligt ansattes overenskomstaftaler. Men Finansministeriet nedtoner størrelsen af bonussen. »Det maksimale niveau for resultataflønning i forbindelse med Niels Gotfredsens varetagelse af jobbet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne er 15-20.000 kroner, og vurderingen heraf dækker såvel en vellykket forberedelse, en god forhandlingsproces og et tilfredsstillende resultat,« siger departementschef David Hellemann i en skriftlig kommentar til Berlingske Nyhedsbureau. »Man skal huske på, at Niels Gotfredsen og Moderniseringsstyrelsen varetager en lang række andre opgaver end at forhandle overenskomster. I vurderingen af resultatløn indgår 11 opgaveområder, hvoraf overenskomstforhandlingerne kun udgør et,« siger David Hellemann. Politiken mener ikke, at Finansministeriets udtalelser ændrer ved historien. »Vi prøvede gennem hele dagen i går (mandag, red.) at få oplysninger om Niels Gotfredsens kontrakt og bonus, det var Moderniseringsstyrelsen ikke i stand til at levere. Jeg er bare glad for, at ministeriet nu har fundet de oplysninger, vi bad om,« siger indlandsredaktør Bo Søndergaard i en kommentar. »Vi skrev, at Gotfredsen kan få en bonus for at opfylde de mål, Finansministeriet har sat for Moderniseringsstyrelsen, og at et af de mål er at »frigøre ressourcer« ved at ændre de offentligt ansattes overenskomstaftaler. Det er stadig korrekt, nu har vi så fået nogle af de tal, ministeriet ikke kunne hjælpe os med i går, det ændrer ikke ved vores historie,« siger han. 17.000 statsligt ansatte lærere står i disse dage over for krav om nye løn- og arbejdsvilkår, mens Niels Gotfredsen, der leder statens overenskomstforhandlinger, kan se frem til en kontantbonus på 25 procent af sin årsløn, skriver Politiken. Med en årsløn på over en million kroner skulle der således være mulighed for at opnå en bonus på cirka 250.000 kroner. Departementschef David Hellemann siger imidlertid, at der ifølge hans oplysninger aldrig er udbetalt en bonus i Finansministeriet i nærheden af den kvarte million, som avisen beskriver i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Mest læste i dag