Nyt kørekort får politiet til at aflyse alle køreprøver i en uge

06/12/2012 08:27

Holger Madsen

Nyheder
Det sker i persiode fra den 11. til den 18. januar, hvor politiet indstiller afviklingen af køreprøver. Den 19. januar 2013 træder nemlig det såkaldte ”3. kørekortdirektiv” i kraft, og det afløser det gældende kørekortdirektiv. Formålet er blandt andet, at reducere mulighederne for forfalskning af kørekort. Direktivet indebærer, at der fremover kun skal være én EU-kørekortmodel (plastmodel i stil med kreditkort), og at alle nye kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, skal have en begrænset administrativ gyldighedstid, således at kørekortet jævnligt skal fornys. Direktivet indeholder herudover en række væsentlige ændringer af kørekortreglerne, som eksempelvis bestemmelser om nye kørekortkategorier, der er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 886 af 15. august 2012, som træder i kraft netop den 19. januar 2013. Fra den 19. januar 2013 kan der således ikke udstedes kørekort efter de regler og den model, som kendes i dag. For i videst mulig omfang at imødegå uhensigtsmæssige situationer for de personer, der erhverver kørekort i perioden op til den 19. januar 2013, har Rigspolitiet drøftet afviklingen af køreprøver med Justitsministeriet og Kommunernes Landsforening, som er enige i, at der skal udvises særlig opmærksomhed i forhold til køreprøveafviklingen i denne periode, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Det er i den forbindelse aftalt med Justitsministeriet, at afholdelse af teori- og praktiske prøver skal indstilles i perioden fra den 11. januar til den 18. januar 2013. Formålet med at indstille køreprøveafviklingen i denne periode er at sikre, at de nødvendige registreringer og opdateringer i køreprøvebookingsystemet og kørekortregisteret kan foretages i forhold til de kørekortansøgere, der i perioden indtil den 11. januar 2013 har bestået køreprøven. Hos blandt andet Midt- og Vestjyllands Politi vil man i planlægningen forsøge at tage højde for, at alle prøver kan afvikles senest den 10. januar 2013, samt at personer, som ikke består, kan få mulighed for at gå op til en ny køreprøve inden den 10. januar 2013.

Mest læste i dag

Det sker i persiode fra den 11. til den 18. januar, hvor politiet indstiller afviklingen af køreprøver.

Den 19. januar 2013 træder nemlig det såkaldte ”3. kørekortdirektiv” i kraft, og det afløser det gældende kørekortdirektiv.

Formålet er blandt andet, at reducere mulighederne for forfalskning af kørekort. Direktivet indebærer, at der fremover kun skal være én EU-kørekortmodel (plastmodel i stil med kreditkort), og at alle nye kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, skal have en begrænset administrativ gyldighedstid, således at kørekortet jævnligt skal fornys.

Direktivet indeholder herudover en række væsentlige ændringer af kørekortreglerne, som eksempelvis bestemmelser om nye kørekortkategorier, der er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 886 af 15. august 2012, som træder i kraft netop den 19. januar 2013.

Fra den 19. januar 2013 kan der således ikke udstedes kørekort efter de regler og den model, som kendes i dag.

For i videst mulig omfang at imødegå uhensigtsmæssige situationer for de personer, der erhverver kørekort i perioden op til den 19. januar 2013, har Rigspolitiet drøftet afviklingen af køreprøver med Justitsministeriet og Kommunernes Landsforening, som er enige i, at der skal udvises særlig opmærksomhed i forhold til køreprøveafviklingen i denne periode, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Det er i den forbindelse aftalt med Justitsministeriet, at afholdelse af teori- og praktiske prøver skal indstilles i perioden fra den 11. januar til den 18. januar 2013.

Formålet med at indstille køreprøveafviklingen i denne periode er at sikre, at de nødvendige registreringer og opdateringer i køreprøvebookingsystemet og kørekortregisteret kan foretages i forhold til de kørekortansøgere, der i perioden indtil den 11. januar 2013 har bestået køreprøven.

Hos blandt andet Midt- og Vestjyllands Politi vil man i planlægningen forsøge at tage højde for, at alle prøver kan afvikles senest den 10. januar 2013, samt at personer, som ikke består, kan få mulighed for at gå op til en ny køreprøve inden den 10. januar 2013.