Nyt OUH koncept sparer både plads og penge

Det nye koncept, som byggefolkene kalder et ”nyt byggeteknisk paradigme”, er så nyt og unikt, at Region Syddanmark vil eksportere konceptet til andre store sygehusbyggerier rundt omkring i verden.

- Hvert enkelt rum på Nyt OUH får sit eget lille ventilationsanlæg og sin egen lille el-drevne varmepumpe. Det betyder, at vi ikke skal bruge plads på store ventilationsanlæg og fjernvarmerør. Den sparede plads kan vi i stedet bruge på rum til behandling af sygehusets patienter. Eksporten af dette nye byggekoncept kan på alle måder blive en god platform for det syddanske erhvervsliv, som skal være med til at udvikle de nye løsninger. Der er simpelthen et stort potentiale for mange nye syddanske jobs i Nyt OUH, siger regionrådsformand Carl Holst (V).

Undgår store anlæg og rør
Helt konkret betyder den helt nye måde at bygge sygehus på blandt andet, at Nyt OUH skal varmes op med luft-til-luft varmepumper, og toiletterne på det nye sygehuse bliver med sug, som vi kender dem fra flytoiletter.

Rumventilationen bliver klaret af mindre decentrale anlæg, der er installeret i de enkelte rum på sygehuset, og det varme vand skal varmes op i små decentrale vandvarmere, tæt på aftapningsstedet.

I princippet udstyres hvert enkelt rum på Nyt OUH med nøjagtigt de tekniske anlæg, der er nødvendige for rummets funktion, og de kan monteres umiddelbart oven på loftet i det enkelte rum og kræver ikke yderligere plads.

Ved at bruge små decentrale el-vandvarmere undgår man at installere store varmtvandsanlæg og ved at bruge toiletter med sug undgår man en masse faldstammer og kan i stedet anvende vandrette rørføringer og afløb.

27.000 kvadratmeter sparet

I forhold til traditionelt sygehusbyggeri, hjælper det nye byggetekniske paradigme, Nyt OUH, med at spare i omegnen af 27.000 m2 teknikareal, til fordel for behandling og pleje.

350 millioner sparet
De sparede 27.000 m2 svarer til 350 millioner kroner sparede i håndværkerudgifter, som i stedet kan anvendes til arealer til behandling og pleje.

En anden fordel ved små decentrale anlæg er, at det, med tiden, bliver nemt at skifte anlæggene ud med nyt og bedre. Man får således et sygehus, der er meget omstillingsparat og som hele tiden er udstyret med state-of-the-art teknik. Det gør det også nemt at udbygge sygehuset.

Vindmøller og solceller

Ved at anvende de små decentrale tekniske anlæg er de eneste teknik-forsyninger, der skal føres rundt på det nye sygehus koldt vand, el, it og afløbssug. Det er tanken, at Nyt OUH skal forsynes med strøm fra én eller flere vindmøller samt solceller monteret på sygehusbygningerne.

Pris 6,3 milliarder
Region Syddanmarks krav og ønsker til det nye universitetshospital sammenholdt med statens ramme for, hvor meget Nyt OUH må koste, nemlig 6,3 milliarder kroner, og statens ramme for, hvor stort Nyt OUH må være, nemlig 212.000 m2.

Det er planen, at byggeprogrammet vedtages endeligt i regionsrådet den 17. december 2012.

Foto: Arkiv

 

Dagens Gossip