Nyt råd for digital sikkerhed

En bred kreds af aktører går nu sammen og etablerer et fælles it-råd, som skal bidrage til at digitalisering i Danmark bliver sikker for både individ og samfund.

- Rådet skal komme borgere og virksomheder til gode og bidrage til, at regeringen og Folketinget vælger de rette digitale løsninger. Løsninger som både styrker borgernes privatliv og skaber en effektiv og sikker offentlig forvaltning, fortæller Niels Christian Juul, lektor i datologi ved RUC.

- Vi har i Danmark og i de fleste andre lande fælles færdselsregler i det offentlige rum. Noget af det, jeg vil arbejde for i rådet, er, at det samme sker på Facebook og andre netværk, hvor det i dag er private firmaer, som bestemmer over brugernes rettigheder, tilføjer han.

Både privat og offentligt

Det nye råd, Rådet for Digital Sikkerhed, omfatter både private og offentlige aktører samt forskere. Initiativtagerne bag Rådet for Digital Sikkerhed er Forbrugerrådet, DI ITEK, IT-branchen, Dansk IT’s Råd for IT- og Persondatasikkerhed og Rådet For Større IT-Sikkerhed. Parterne repræsenterer et stærkt bagland af eksperter, organisationer og forskere med speciale i teknologianvendelse, brugeradfærd, privatlivsbeskyttelse og informationssikkerhed.

Ressourcerne puljes i ét fælles råd for at skabe en stærk og bred platform for en kvalificeret debat og udspil til offentligheden om, hvad der skal til, for at Danmark fortsat kan udnytte teknologiens muligheder på en tryg måde. Både organisationer, virksomheder og forskere opfordres til at melde sig ind i Rådet for Digital Sikkerhed.

 

Dagens Gossip