Nyt storcenter i Holstebro skal tiltrække 2,5 mio. kunder om året

Planerne for det nye storcenter blev præsenteret på rådhuset i Holstebro, og håbet er, at man kan gøre byen til en attraktiv handelsby.

Og det er et ganske ambitiøst byggeri man i dag løftede sløret for. Taghaver og rekreative arealer bliver delementer i citycenter-projektet, der ud over shopping vil bidrage med 550 p-pladser til Holstebro midtby.

Målsætningen for projektet er at styrke Holstebros mangeårige status som en af Danmarks mest attraktive handelsbyer og sikre en bedre sammenhæng mellem byens shoppingområder.

Bygherren Enggaard og Braaten+Pedersen har sammen med arkitektfirmaerne Atra Arkitekter A/S fra Holstebro og Årstidernes Arkitekter fra Silkeborg arbejdet på projektet i knapt et år. I projektarbejdet har fokus været på at sikre en stærk sammenhæng mellem den etablerede detailhandel og centret, men også på at samle de funktioner, som området har rummet i årtier i ét og samme projekt, lyder det i dag i en pressemeddelelse.

Centret skal parkeringsbehovet i midtbyen, skabe nye shopping-muligheder og ikke mindst genskabe de rekreative arealer, som Enghaven årtier tilbage stod for.

- Med projektet bliver Holstebros status som landsdelens handelshovedstad yderligere konsolideret. Det er et helt unikt, at vi nu får et nyt butikscenter, der er koblet direkte på vores fantastiske gågadenet. Det er et enigt byråd, der står bag planerne, og jeg glæder mig over, at der er visionære folk, der er parate til at investere så markant i en yderligere udvikling af Holstebro. Nu starter processen med involvering af borgerne og handelslivet, og vi ser frem til at høre kommentarer til projektet, siger borgmester H. C. Østerby.

Beliggenheden på Enghaven giver de bedst tænkelige vilkår, for at kunne danne et citycenter, der styrker bymidten og skaber synergi mellem det stærke, etablerede handelsliv i byen og centrets kommende butikker.

Holstebros midtby er placeret på to terrænniveauer - ét på det flade land omkring Storeåen og et fra Danmarksgade og nordpå. Det nye center bygges ind mellem disse to niveauer, så terrænet fra Danmarksgade forlænges ud på centrets tag, mens der mellem taget og parkeringspladsens eksisterende niveau etableres to etager med butikker.

Det store byggeri knytter således bånd mellem midtbyens to dele, hvor den nederste bruges til at skabe det nye butikscenter som forsyningsareal, mens det øverste bliver udgangspunktet for et helt nyt rekreativt areal i midtbyen. Nogle steder som en bypark med nye rekreative arealer, andre steder som grønne tage som optager regnvand og beskytter miljøet.

Under centret etableres en parkeringskælder med 550 pladser, hvorfra der er direkte adgang til centerets 50-60 butikker og videre til de funktioner, som ligger rundt om centret og til gågaden.

- Centret vil være et stærkt supplement til byen og vil fastholde og udbygge Holstebros position som Vestjyllands hovedstad og som en af Danmarks bedste handelsbyer mange år fremover. Vi forventer, at centret på årsbasis vil kunne tiltrække mere end 2,5 mio. kunder, heraf også kunder, som i dag ikke handler i Holstebro, siger adm. direktør Mogens Pedersen fra firmaet Braaten+Pedersen, som står for den kommercielle udvikling af centret samt udlejning af butikkerne.

Lokalplanprocessen for det kommende citycenter iværksættes i år 2013 og forventes afsluttet og godkendt i år 2014, hvorefter byggeriet kan påbegyndes.

Herefter følger en byggeperiode på omkring to år. Centret forventes at åbne i efteråret 2016.

 

Dagens Gossip