Nyt turismesamarbejde i Vestsjælland

- Turisme er et vigtigt erhverv i Danmark, og det er det også i vores to kommuner. Det kan sikre beskæftigelse og synliggøre vores geografi og attraktioner positivt. I Kalundborg og Slagelse kommuner har vi en geografi der er meget ens, og det giver os et godt udgangspunkt for samarbejde. Vores potentialer skal udnyttes bedre end i dag, og det gør vi bedre sammen, siger Lis Tribler (S), borgmester i Slagelse Kommune.

- Med det nye samarbejde bliver vi den største aktør i regionen. Og med en målsætning om at skabe 300 nye arbejdspladser og en øget turismeomsætning på 200 mio. kr. er det også et ambitiøst samarbejde. Jeg forventer mig meget af samarbejdet, og er helt sikker på, at vi sammen bliver en stærkere og mere professionel spiller på turismeområdet, siger Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg Kommune.

Igennem hele processen har forskellige aktører fra turismeerhvervet bidraget med deres input til oplægget. Det har de gjort på møder og workshops, hvor repræsentanter fra Kalundborg og Slagelse kommuner noterede ned og senere sikrede, at de mange input blev indarbejdet i det endelig oplæg.

Turismesamarbejdet bliver etableret som et aktieselskab, VisitVestsjælland A/S. Der bliver nedsat en bestyrelse og selskabet starter arbejdet i det nye år.