OECD anklages for fejlanalyser af dansk økonomi

Når OECD kommer med sine analyser af dansk økonomi, har det stor gennemslagskraft i Danmark og udlandet, og organisationens analyser ses af medier, politikere, økonomer og investorer som et af de bedste bud på dansk økonomis tilstand.

I analysen har AE sammenlignet OECDs analyser af dansk økonomi med de analyser, som Finansministeriet og Det Økonomiske Råd er kommet med på det seneste, skriver Politiken.

Sammenligningen viser, at OECD forventer, at der på den lange bane vil være 275.000 færre beskæftigede i Danmark, end Finansministeriets analyse viser, og at OECD forventer en fremtidig pensionsalder på 68,8 år, mens vismændene forventer en pensionsalder på 72 år.

»Det tyder på, at OECD ikke har styr på de danske arbejdsmarkedsreformer. Det er bekymrende set i lyset af den meget store rolle, som organisationen spiller i den økonomiske debat,« siger direktøren i AE, Lars Andersen.

OECDs negative prognoser kan betyde, at Danmark går glip af både investeringer og arbejdspladser, mener senioranalytiker Jan Størup Nielsen fra Nordea:

»OECDs analyser og tal bliver brugt flittigt af internationale investorer, når de skal vælge, hvor de skal placere deres penge. OECD ses som helt uafhængige, og derfor har deres tal ekstremt stor vægt. Passer det, at der er fejl i OECDs opgørelser af den fremtidige arbejdsstyrke, så kan det eksempelvis betyde, at en virksomhed vælger at lægge sin fabrik et andet sted end i Danmark,« siger han.

Det bemærkelsesværdige ved OECDs analyse er ikke kun, at den adskiller sig væsentligt fra de danske prognoser, men også, at der er sket store ændringer i prognoserne fra år til år, skriver Politiken.

Forventninger til den strukturelle beskæftigelse i Danmark frem mod 2060 er således faldet med 205.000 personer siden den forrige prognose, uden at der er sket ændringer i befolkningsprognosen.

Det vil gøre en afgørende forskel for dansk økonomi, om det bliver OECD eller Finansministeriet, der får ret, og det »kan undre«, at der er så stor forskel på prognoserne, vurderer økonomiprofessor fra Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen.

I OECD forklarer man de ændrede prognoser for dansk økonomi med, at det er »plausibelt«, at den danske arbejdsstyrke vil vokse mindre end hidtil antaget, skriver Politiken.

 

Dagens Gossip