Ørkenbeplantning skal redde jordens klima

Forskerne har udført forsøg på testmarker i Egypten og i Negev-ørkenen i Israel, der viser, at en hektar med jatropha-planter kan opfange 25 tons CO2 om året.

Forskernes forsøg og efterfølgende beregninger har vist, at hvis man tilplanter tre procent af ørkenen på den arabiske halvø med jatropha-planter, vil det kunne optage al den CO2, der produceres i Tyskland af biler og lastbiler over en 20-årig periode.

Det skriver Klimaleksikon.dk.

Flere steder i verden bruges jatropha-planten allerede til at udvikle biobrændsel, da der i plantens kerne udvikles en olie, der kan bruges til brændsel, og da planten er lige så billig som at opsamle CO2 i store lagre mener forskerne, at løsningen er realistisk også i et økonomisk perspektiv.

Optimismen deles dog ikke af alle. Andre eksperter fremhæver dels, at ideen om, at man kan plante planten på store arealer af »ubrugt« land ikke holder, idet det altid vil være land, der ejes af nogen - lige meget hvor øde det er. Desuden er jatropha-planten giftig og kan forurene den jord, den står på.

 

Dagens Gossip