Omkørselsvej i Gram lukkes i godt et døgn

I forbindelse med et stort naturprojekt i Gram har det været nødvendigt at spærre en del af Slotsvej, og der er i stedet etableret en midlertidig omkørselsvej, som bilister kan bruge.

Projektet er nu så vidt, at der skal etableres en lille vold mellem vejen og det nye å-løb. Der skal hamres jern ned (spunsning) på en 34 meter strækning langs den midlertidige omkørselsvej. Derfor bliver omkørselsvejen spærret i godt et døgn.

Haderslev Kommune har givet tilladelse til, at vejen lukkes fra torsdag klokken 8 og til fredag klokken 13.

Jernet, der skal bruges til spunsning, leveres onsdag den 5. februar, og det vil også kunne give lidt midlertidige forstyrrelser af trafikken.

Mens omkørselsvejen er spærret, vil der være skiltet med alternative ruter.

Naturprojektet i Gram består både af oprensning af slotssøen og en etablering af et helt nyt å-løb rundt om slotssøen. Oprensningen af slotssøen er gennemført, mens etableringen af å-løbet forventes at være færdigt til påske, hvor Slotsvej åbner igen.

Naturprojektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Haderslev Kommune.

 

Dagens Gossip