Opsøgende jobcentre får gevinst

Jobcentre i hovedstaden og på Sjælland har som del af en kampagne foreløbig besøgt 4.600 virksomheder, og det har ført til 740 ordinære job, hvoraf de fleste er enten akutjob, løntilskudsstillinger eller vikariater.

»De foreløbige resultater af besøgene viser stor velvilje i virksomhederne. Og de viser, at en opsøgende og målrettet indsats fra jobcentrenes side giver resultater,« siger regionsdirektør Preben Rasmussen Høj fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland til Agenda.

Målet med kampagnen har været at finde nye stillinger til langtidsledige, men indsatsen har også skaffet flere praktikpladser og voksenlærlingepladser.

Ambitionen var i første omgang at besøge 8.000 virksomheder, men det har man udvidet til 10.000 efter de første erfaringer.

BNB

 

Dagens Gossip