Over halvdelen af alle huse sælges til under den offentlige vurdering

Tidligere var det ellers ganske sjældent, at husene blev solgt til en pris, som lå under den offentlige vurdering. Men de tider er slut nu, og i dag er det mere reglen end undtagelsen at ejendomme handles under den offentlige vurdering.

Det viser en ny undersøgelse, som boligsiden.dk har lavet for RealMæglerne Holding A/S.

Undersøgelsen som bygger på samtlige handler med enfamiliehuse i 2012 viser, at 54 procent af boligerne blev handlet til en pris, som lå under den offentlige vurdering. Og i enkelte kommuner er det hele 8 ud af 10 boliger, der handles til en pris som ligger under den offentlige vurdering.

- Vi ser i stigende grad, at de offentlige ejendomsvurderinger ligger over de faktiske handelsværdier. Og ofte er afvigelsen ganske markant, siger direktør Niels Brandt fra RealMæglerne Holding A/S

Kun i region Hovedstaden var det mindre end halvdelen af enfamiliehuse, der sidste år blev handlet til en pris, som lå lavere end den offentlige vurdering. Og i region Sjælland var det to ud af tre enfamiliehuse.

I både København og Århus Kommune var det under 40 % af enfamiliehusene, der sidste år blev handlet til en pris, som lå under den offentlige vurdering. I kommuner som Kalundborg og Lolland var det derimod omkring 80 % af enfamiliehusene.

I de tilfælde hvor en ejendom bliver handlet til en pris under den offentlige vurdering, bør man kontakte vurderingsmyndighederne med henblik på at få sat vurderingen ned allerede inden handlen tinglyses, da tinglysningsafgiften på 0,6 % skal betales af det højeste beløb af enten salgsprisen eller den offentlige ejendomsvurdering.

Vil man klage over ejendomsvurderingen, har man ganske vist normalt kun bestemte tidsrum at gøre det i. Eksempelvis er klagefristen over den nyeste ejendomsvurdering udløbet pr. 1. juli 2012, men er der ganske særlige forhold, der berettiger til en ny vurdering, er man dog ikke helt afskåret fra at klage.

Man kan kontakte den lokale vurderingsmyndighed og anmode om en såkaldt paragraf 4 vurdering. Det kun koster 475 kr. Et beløb som man tilmed slipper for at betale, hvis vurderingen på baggrund af besøget nedsættes med mindst 10 %.

En nedsat ejendomsvurdering vil derimod ikke få betydning for ejendomsskatten i indeværende vurderingsperiode.

Man kan søge om nedsættelse af vurderingen, når begge parter har underskrevet købsaftalen, og man skal have modtaget afgørelsen om den lavere vurdering, før handlen sendes til tinglysning, hvis man skal spare afgiften af differencen.

Skrevet af Claus Forrai, finansbureauet.dk

Se hvor mange boliger der sælges under vurderingen i de enkelte kommuner her

 

Dagens Gossip