På jagt efter Kæmpe-bjørneklo med iPad

Sæsonen for Kæmpe-bjørneklo er godt i gang. Allerede først i marts begyndte planten flere steder at kigge frem fra jorden. De fleste borgere med Kæmpe-bjørneklo på matriklen ved godt, at planten er giftig, breder sig voldsomt og skal bekæmpes.

- Kommunes rolle i kampen mod Kæmpe-bjørnekloen er at holde øje med om planten bliver bekæmpet efter de frister, som står i Kolding Kommunes indsatsplan på området. Vi er på tilsyn ved bestandene 2-5 gange årligt, alt efter hvor effektiv, man er til at få planten bekæmpet, fortæller én af kommunens tilsynsførende Theis Algren Dahm fra By- og Udviklingsforvaltningen.

Digitalt tilsyn

For første gang bliver tilsynet i år digitalt. Tidligere blev observationerne på et Bjørneklo-tilsyn noteret ned på papirkort og notesblokke. Hjemme igen på kontoret blev notaterne ført ind i kommunens digitale bjørneklodatabase. En ekstra arbejdsgang, som skulle fjernes.

- Vi har arbejdet på en løsning henover vinteren og er nu klar til sæsonstart. Hver tilsynsførende har en fået en iPad, hvor vi kan tilgå vores bjørneklodata, mens vi er ude ved Bjørneklo-bestandene. Dermed kan vi "live"-opdatere vores database, samtidig kan vi tilknytte billeder af de enkelte bestande direkte fra felten, fortæller Theis Algren Dahm.

Derudover kan kommunen også registrere nye bestande på iPad'en med det samme. Dermed bliver de nye bestande registreret i felten, og det er nemt at danne et overblik over omfanget af Kæmpe-bjørneklo i Kolding kommune.

Giv et praj om Kæmpe-bjørnekloen

Theis Algren Dahm opfordrer i øvrigt til, at borgerne hjælper i kampen mod Kæmpe-bjørnekloen ved at melde Kæmpe-bjørneklo-bestande ind på 'Giv et praj' på kommunens hjemmeside.

kolding.dk/bjorneklo kan man også læse mere om Kæmpe-bjørnekloen, finde indsatsplanen med tidsfrister og finde gode råd til, hvordan man mest effektivt bekæmper bjørnekloen.

 

Dagens Gossip