Pædagoger frygter for børnenes fritidsliv

De danske pædagoger er bekymret over, at regeringens udspil til en reform af folkeskolen lægger op til lange skoledage med mindre tid til børnenes liv i skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber.

- Jeg mangler et svar på, hvordan man vil sikre, at der bliver et ordentligt fritidstilbud, så man også får mulighed for, at børn kan lære ved at være sammen med andre børn i mindre voksenstyrede aktiviteter.

- Det er et læringsrum, som det er uhyre vigtigt at fastholde, siger Henning Pedersen, formand for Bupl, der organiserer 65.000 pædagoger i Danmark.

I regeringens forslag fremgår det, at eleverne skal være længere tid i skole.

Elever op til 3. klasse skal være i skole 30 timer om ugen, de mellemste fra 4. til 6. klasse skal bruge 35 timer på skolen, mens eleverne fra 7. klasse skal have 37 skoletimer om ugen.

Dermed vil en normal skoledag slutte klokken 14 for de mindste elever, klokken 15 for de mellemste elever og klokken 15.30 for de ældste elever.

Regeringen lægger op til, at der skal være 13 aktivitetstimer om ugen i børnehaveklassen og fem til ni aktivitetstimer om ugen i 1.-9. klasse.

Pædagogerne bakker op om regeringens ambition, om at børnene skal have en mere varieret skoledag, men de mener, at der er for mange usikkerhedsmomenter i oplægget.

- Vi er klar til at spille en aktiv og central rolle i en ny folkeskole i Danmark, og vi kvitterer for den anerkendelse af pædagogers faglighed og betydning, som er skrevet ind i regeringens reformoplæg.

- Men i udspillet er der ingen garantier for, at det er pædagogerne, der kommer til at løse de nye opgaver, som skolen nu skal varetage, siger Henning Pedersen.

Reformen af folkeskolen skal finansieres med fire milliarder kroner frem til 2020 fra en reserve på finansloven.

Samtidig forudsætter aftalen, at der ændres i arbejdstidsaftalen i lærernes overenskomst, så de kan bruge en større del af arbejdstiden på at undervise.

 

Dagens Gossip