Pædagogstuderende savner politisk mod

»Vi har med beklagelse noteret os, at regeringen ønsker, at specialiseringen skal fylde væsentligt mere. Vi anerkender, at der på den nuværende uddannelse har været brug for en øget specialisering, men vi mener, at det er vigtigt, at pædagogstuderende får en generalistuddannelse, hvor de studerende får et bredt kendskab til hele det pædagogiske felt,« siger Martin Alexandersen, faglig sekretær hos PLS.

»Vi mener, at regeringens udkast, hvor specialiseringen fylder to tredjedele af uddannelsen, vil uddanne specialister på en forfejlet måde. Det, vi i virkeligheden har brug for, er, at pædagogstuderende har en stærk pædagogisk grundviden, som vi kan anvende i praksis,« siger han.

De pædagogstuderende mener, at aftalepartierne med reformen udviser manglende mod:

»Desværre har regeringen ikke haft mod til at tage et opgør med nogle af de største grundlæggende problemer. Det er et stort problem, at praktikkerne på pædagoguddannelsen fortsat er lønnede, hvilket betyder, at vi fortsat er en del af normeringen. Det medfører, at de pædagogstuderende reelt indgår som en billig arbejdskraft, som gør det svært at holde fokus på de studiemæssige aspekter i praktikkerne. Det er med til at sænke læringsniveauet,« siger Martin Alexandersen.

Der er ikke kun ris fra PLS:

»Teori og praksis er hinandens forudsætninger. Derfor glæder vi os over at kunne læse i regeringens udspil, at der vil komme flere praktikperioder i pædagoguddannelsen. Vi ser især frem til en kort praktikperiode koblet til bachelorprojektet. Det har været et direkte forslag til ministeren fra vores side og et element, som vi er rigtig glade for,« siger Martin Alexandersen.

 

Dagens Gossip