Parkeringslicenser og gennemkørselsforbud i Ribes bykerne

Byrådsbeslutningen er truffet på baggrund af en høring blandt borgere, hoteller, vandrerhjemmet og andre interessenter om tiltagene i Trafiksaneringsplanen for Ribe.

- Med henblik på at finde de bedst mulige løsninger på tiltagene i Trafiksaneringsplanen og derved på de fremtidige trafikale forhold i Ribes bykerne har der været en høring blandt områdets interessenter. Derved har vi sikret, at alle, der har en interesse i forhold til tiltagene, er blevet inddraget i processen, siger Formanden for Teknik & Forsyningsudvalget, Freddie H. Madsen.

Parkeringslicenserne sikrer, at beboerne har mulighed for at parkere ud over den tidsbegrænsning, der etableres i bykernen.

Tidsbegrænsningen giver mulighed for at parkere i 2 timer mellem klokken 9-18 i hverdagene og klokken 9-14 på lørdage, hvis man ikke har en licens.

Parkering i længere tid i området bliver muligt for beboere med en parkeringslicens. Derudover indføres der 4 timers parkering på p-pladsen ved vandrerhjemmet. Her vil en parkeringslicens ligeledes muliggøre parkering udover tidsbegrænsningen.

Hoteller og vandrerhjemmet har ønsket, at de også fremadrettet kan tilbyde overnattende gæster muligheden for parkering nær overnatningsstedet. Derfor indføres der gæstelicenser, hvor hoteller og vandrerhjemmet administrerer og tilbyder licenser til deres gæster. Bed & Breakfast kan udstede gæstelicenser som forsøg i et år.

Parkeringshenvisninger og gennemkørselsforbud
Samtidig med en indførelse af parkerings- og gæstelicenser opsættes der parkeringshenvisninger og etableres gennemkørselsforbud i Ribes bykerne herunder en indførelse af gågadezoner i dele af bykernen.

Fælles for alle tiltagene gælder, at de effektueres med baggrund i et fælles ønske om at sikre en balance mellem behovet for kørsel i og en fredeliggørelse af bykernen. Dette sker af hensyn til byens funktion som turistmål, men ligeledes for at Ribe fortsat skal være et attraktivt sted at bo og opholde sig.

- Jeg synes, at vi har fundet en rigtig god løsning på de trafikale udfordringer, der er i Ribes bykerne. Processen med trafiksaneringen i Ribe er lykkedes til fulde, hvilket ikke mindst skyldes de meget engagerede borgere og andre interessenter i området, som har bidraget væsentligt med idéer til en gennemførelse af trafiksaneringstiltagene i Ribes bykerne, siger, Freddie H. Madsen.

Selve restriktionerne indføres efter påske, og det er derfor endnu ikke muligt at rekvirere parkerings- og gæstelicenser.

Beboerlicenserne skal ”hvile i sig selv” og kommer til at koste 400 kroner for 4 år. Gæstelicenser kommer til at koste 10 kroner og gælder op til 7 dage.

Parkeringshenvisninger: Der opsættes oversigtsinformationstavler for bilisterne nord og syd for Ribe centrum. Samtidig opsættes der tavler ved indkørslerne til Ribes bykerne, der oplyser om, at der er særlige parkeringsrestriktioner. Hotellerne i bykernen vil kunne købe gæstelicenser til udstedelse.

Parkeringslicenser: Der etableres parkeringslicenser i Ribes bykerne (Se kort, området markeret med lyserødt).
Hoteller og vandrerhjem får mulighed for at udstede gæstelicenser, mens Bed & Breakfast og Brorsonsminde kan udstede gæstelicenser som forsøg i et år.

Gennemkørselsforbud: Gennemkørselsforbuddet etableres i Ribes bykerne (Se kort, området markeret med lyserødt). Samtidig indføres der gågadezoner i dele af Dagmarsgade, Grydergade, Nygade, Sønderportsgade, Korsbrødregade og Hundegade.

 

Dagens Gossip