Parkeringsselskab fra Vejle dømt for ulovlige rykkere

I knap tre år har parkeringsselskabet EuroPark A/S, der har hovedsæde i Vejle, ikke rettet ind efter en højesteretsdom, og det udløser nu en ordentlig begmand i Sø- og Handelsretten.

Selskabet er torsdag blevet dømt til at skulle tilbagebetale en stor del af de rykkergebyrer, som siden Højesteretsdommen fra marts 2010 er blevet fremsendt til ejere af ulovligt parkerede biler.

Fremgangsmåden hos EuroPark er, at en p-bøde anbragt i forruden, som ikke er blevet betalt inden 10 dage, udløser en rykkerskrivelse med et gebyr på 100 kroner, som bliver lagt oven i p-bøden.

Men den går ikke. Det fastslog Højesteret allerede i dommen fra 2010. Bøden under vinduesviskeren kan nemlig blæse væk, blive fjernet af frække drenge eller andre bilister, som sætter den i deres egen forrude.

I jurasproget hedder det, at en p-bøde anbragt i forruden ikke gælder som et betalingspåkrav, for man kan ikke være sikker på, at p-synderen ser bøden. Og det er p-selskabet, som må løbe den risiko.

Nu forlanger Sø- og Handelsretten, at EuroPark skal tilbagebetale alle de gebyrer, som er udstedt siden højesteretsdommen, medmindre bilejerne på en eller anden måde har tilkendegivet, at de rent faktisk har modtaget bøden i forruden.

Det drejer sig om det gebyr, der bliver opkrævet i et såkaldt "1. rykkerbrev", som EuroPark udsender, hvis ikke bøden fra forruden bliver betalt inden 10. dage.

Det er Forbrugerombudsmanden, som har anlagt sagen mod parkeringsselskabet. EuroPark har forlangt frifindelse og har blandt andet påstået, at en lap under vinduesviskeren bør være tilstrækkeligt.

Selskabet har nægtet at anerkende, at lappen kan forsvinde, uden at bilens ejer får den at se. Men de fem dommere i Sø- og Handelsretten, som har behandlet sagen er uenige.

EuroPark har forstået højesteretsdommen fra 2010 som en dom i en konkret sag, som ikke burde få så vidtrækkende konsekvenser, som det nu er tilfældet.

Selskabet har derfor heller ikke registreret de rykkergebyrer, som er blevet opkrævet i perioden.

Ifølge selskabets administrerende direktør Michael Christensen vil EuroPark nu skulle gennemgå 125.000 sager manuelt for at leve op til kravet i dommen.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip