Pas på allikereder i skorstenen

Alliken er en fugl med forkærlighed for at bygge rede i skorstene. En allikerede består af et tæt lag af grene og kviste, som blokerer skorstenen, hvilket medfører risiko for udvikling af kulilte.

Risikoen er særlig stor ved skorstene tilsluttet automatisk fyrede anlæg som træpillefyr, oliefyr og gasfyr.

Kulilte kan hverken lugtes eller smages og er dræbende selv i meget små mængder. Ved mistanke eller man i tvivl om alliker i skorstenen bør man straks kontakte sin skorstensfejer.

- Det eneste man kan gøre er at montere en rist på toppen af skorstenen, så allikerne ikke kan komme ned i skorstenen, siger skorstensfejermester Kurt Bauer.

 

Dagens Gossip