Pas på derude: Her er danskerne mest i fare

09/04/2013 14:21

Michael Lauritsen

Nyheder
Når du bevæger dig rundt i det ganske, danske land, er der særligt ti ting, du skal være bekymret for. Hændelser, som har det til fælles, at de kan medføre større ulykker og katastrofer. Det fremgår af rapporten Nationalt Risikobillede, som Beredskabsstyrelsen netop har udgivet. Rapporten viser, at de risici, som præger vores moderne samfund, er komplekse, ofte grænseoverskridende og under stadig forandring. I rapporten beskrives de alvorligste natur- og menneskeskabte risici set i et dansk perspektiv inden for kategorierne ’ekstreme vejrhændelser’, ’alvorlige smitsomme sygdomme’, ’ulykker’ og ’sikkerhedsmæssige trusler’. Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - Klik her og vær med nu Her er de farer, som Beredskabsstyrelsen i øjeblikket vurderer, at der bør rettes størst opmærksomhed mod. - Orkaner, stærke storme og stormfloder - Kraftig regn og skybrud - Pandemisk influenza - Husdyrsygdomme og zoonoser - Transportulykker - Ulykker med farlige stoffer på land - Forureningsulykker til søs - Nukleare ulykker - Terrorhandlinger - Cyberangreb Vurderingen er foretaget på baggrund af hændelsestypernes mulige konsekvenser for liv, helbred, velfærd, ejendom, økonomi, miljø og tilgængeligheden af kritiske samfundsfunktioner.

Mest læste i dag

Når du bevæger dig rundt i det ganske, danske land, er der særligt ti ting, du skal være bekymret for. Hændelser, som har det til fælles, at de kan medføre større ulykker og katastrofer.

Det fremgår af rapporten Nationalt Risikobillede, som Beredskabsstyrelsen netop har udgivet.

Rapporten viser, at de risici, som præger vores moderne samfund, er komplekse, ofte grænseoverskridende og under stadig forandring.

I rapporten beskrives de alvorligste natur- og menneskeskabte risici set i et dansk perspektiv inden for kategorierne ’ekstreme vejrhændelser’, ’alvorlige smitsomme sygdomme’, ’ulykker’ og ’sikkerhedsmæssige trusler’.

Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - Klik her og vær med nu

Her er de farer, som Beredskabsstyrelsen i øjeblikket vurderer, at der bør rettes størst opmærksomhed mod.

- Orkaner, stærke storme og stormfloder

- Kraftig regn og skybrud

- Pandemisk influenza

- Husdyrsygdomme og zoonoser

- Transportulykker

- Ulykker med farlige stoffer på land

- Forureningsulykker til søs

- Nukleare ulykker

- Terrorhandlinger

- Cyberangreb

Vurderingen er foretaget på baggrund af hændelsestypernes mulige konsekvenser for liv, helbred, velfærd, ejendom, økonomi, miljø og tilgængeligheden af kritiske samfundsfunktioner.