Pas på: Disse batterier kan være fatale for dit barn

I sidste uge satte alle OECD-landene fokus på børn og batterier med en kampagne, der skulle give forældre mere viden om farerne forbundet med batterierne.

Det er især de såkaldte knapcellebatterier, som ikke fylder mere end en 25-øre.

Målet med ugen var at skabe opmærksomhed om de risici og farer, der kan være forbundet med de små batterier. Det handler især om, at forhindre de små i at få fingre i batterierne – da de af ren og skær nysgerrighed får lyst til at putte dem i munden. Og hvis et barn først sluger knapcellebatteri, kan det få fatale konsekvenser. Det skriver Sikkerhedsstyrelsen på deres hjemmeside.

Læs også: Alkoholisk to-årig: Foretrækker øl over mælk

Ifølge OECD er mange ikke opmærksomme på de farer, som de små batterier udgør. Derfor giver produktsikkerhedsmyndigheder i alle OECD-lande en række gode råd om sikker brug ogafskaffelse af batterierne.

- Hvis knapcelle-batterierne sluges, kan de give alvorlige skader og i værste fald betyde dødsfald. Selv om barnet ikke sluger batteriet, kan det give skader. Det er fordi, at batteriet kan skabe en kemisk reaktion, som giver forbrændinger i mund og svælg. Derfor er det vigtigt, at man bruger sin sunde fornuft og sikrer sig, at de små batterier ikke er tilgængelige for børn, siger Mette Cramon, kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen.

Følg Dagens.dk på facebook - altid gratis nyheder og underholdning

Se de gode råd hér:

- Sørg for at batterierne er udenfor børns rækkevidde

- Tjek, at de produkter, der er inden for børns rækkevidde, er designet, så der ikke er let adgang til knapcellebatterierne

- Undersøg med jævne mellemrum produkter, som børn bruger, for at sikre, at batteriholderen er forsvarligt lukket af

- Hold øje med advarselsvejledning på produkter – og følg instrukserne om knapcellebatterier

- Bortskaf brugte batterier med det samme, så børn ikke kan få fat i dem

- Søg straks læge ved mistanke om at et barn har slugt et batteri

 

Dagens Gossip