Patienter strømmer til privathospitaler

Landets største sygehusvæsen, Region Hovedstaden, sender stadig mellem 1.500 og 2.000 patienter til privathospitalerne om måneden. Dermed er tallet på niveau med det store antal henvisninger i 2012, selv om kravene for at sende patienter på privathospitaler er blevet strammet fra 1. januar 2013.

Det fremgår af et notat til politikerne i forretningsudvalget i Region Hovedstaden.

»Der er nogle områder, hvor de private ser ud til at kunne gøre det bedre og billigere, og hvor der ikke er uddannelsesmæssige eller kvalitetsmæssige problemer i at sende patienterne videre. Hér skal vi selvfølgelig gøre det. Men det er klart, at vi også kommer til at se på, om der er nogle steder i det offentlige, hvor ventetiderne er blevet for lange, og hvor der kan være nogle problemer med kapaciteten,« siger politisk ordfører Thor Grønlykke (S).

Tidligere havde patienter ret til at blive sendt på privathospital på regionernes regning, når ventetiden på de offentlige hospitaler oversteg én måned. Men fra årsskiftet er der indført en såkaldt differentieret behandlingsgaranti, som medfører, at en stor del af patienterne, der ifølge et lægeligt skøn har mindre alvorlige lidelser, godt kan vente to måneder, før de får ret til at komme på privathospital.

Forventningen var, at det ville reducere patientstrømmen til de private hospitaler. Men sådan er det altså ikke gået i Region Hovedstaden, der især sender mange patienter videre til skanninger og øjenoperationer på privathospitalerne.

Begge behandlinger er forholdsvis billige, så selv om patienttallet er på samme niveau som tidligere, ser Region Hovedstadens udgifter til privathospitaler ud til at falde.

En medvirkende årsag er også, at regionen ikke længere sender særligt mange patienter på privathospitaler for at få foretaget relativt dyre rygoperationer, men i stedet vælger at behandle rygpatienterne med træning og medicin på de offentlige sygehuse. Desuden er det lykkedes at få sænket taksterne på privathospitalerne for behandling af søvnapnø.

»Grundlæggende er det vigtigt, at patienterne ikke skal stå i kø. Uanset om der er en frist på én eller to måneder, er vi glade for at kunne hjælpe patienter, som rammes af flaskehalse i det offentlige,« siger sekretariatschef i privathospitalernes brancheforening Rasmus Hylleberg til b.dk.

De private hospitaler ventes også at blive indraget i større målestok i bestræbelserne på at opfylde den netop indførte udredningsret, som forpligtiger regionerne til at undersøge patienterne og, om muligt, stille en diagnose inden for 30 dage.

Sidste år blev hele 40 procent af de nyhenviste patienter i hovedstadsområdet således først tilset på hospitalerne, efter at der var gået 30 dage.

 

Dagens Gossip