Patienter tvunget til overdosis

På Psykiatrisk Center Glostrup er et stort antal psykisk syge patienter under tvang blevet udsat for en behandling med voldsomme mængder beroligende medicin, som udgjorde en reel risiko for deres sundhed og sikkerhed.

Det afslører det tilsynsnotat, som Sundhedsstyrelsen i går fremlagde om sin undersøgelse af afdelingen i Glostrup, skriver Politiken.

Sundhedsstyrelsen har under tilsynet opdaget, at der i 60 ud af 75 tilfælde var tale om tvangsbehandling af patienterne. Og styrelsen konstaterer, at behandlingen af patienterne, der fik så store mængder beroligende medicin, at de faldt omkuld, skete i strid med styrelsens regler, der klart siger, at man ikke med tvang må indføre nye behandlingsmetoder af personer, der er frihedsberøvede.

Patienterne blev behandlet med det beroligende middel Midazolam, der kan stoppe vejrtrækningen, uden at der forelå vejledninger og med en »uacceptabel risiko for patientsikkerheden«.

Styrelsen konkluderer på den baggrund: »Det er en skærpende omstændighed, at der i mange tilfælde var tale om tvangsbehandling, og at den beroligende medicin blev anvendt under tvang i en ikke almindelig anerkendt dosis«, skriver Politiken.

I ét tilfælde fik en patient i Glostrup 80 mg på et døgn, hvilket er mere end ti gange så meget, som stoffet er godkendt til.

Formanden for Region Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen (S), konstaterer, at der er sket »et klart svigt« på det psykiatriske center.

»Det er en ren tilståelsessag. Det er ikke korrekt og ordentligt, det, der er foregået«, siger Vibeke Storm Rasmussen til Politiken.