Pendlere skal køre i motorvejens nødspor

Hidtil har kørsel i nødsporet kun været benyttet ved vejarbejder, som forsøgsprojekt eller på helt korte strækninger som for eksempel Vejlefjord-broen.

Men på en strækning af Køge Bugt-motorvejen, ønsker Vejdirektoratet nu at etablere nørdsporskørsel på permanent basis.

Det bekræfter Vejdirektoratet over for Ingeniøren.

I et notat til Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) foreslår Vejdirektoratet, at nødsporet skal inddrages på en seks kilometer lang strækning på den hårdt belastede motorvej mellem ’motorvejskryds Køge’ (hvor motorvejene fra Jylland/Fyn og Hamborg/Rødby fletter sammen ind mod København) og frakørslen ved Solrød Syd længere mod nord.

Her vil det foreslåede projekt betyde, at motorvejen i både morgen- og eftermiddagsmyldretiden udvider sig fra tre til fire spor i hver retning.

Et omfattende ITS-system med variable tavler giver bilisterne besked, når nødsporet åbnes for trafik, ligesom variable hastighedstavler vil indføre en lokal hastighedsgrænse på 90 eller 100 km/h, når nødsporet er åbent for trafik.

Ifølge Vejdirektoratets notat til Transportministeriet vil den ITS-baserede udvidelse til fire spor i hver retning i myldretiden kunne etableres på to år og til en samlet pris på 178 millioner kroner inklusive ITS-anlæg, 10 års drift og reserve til uforudsete udgifter.

Hvis ikke den foreslåede udvidelse bliver gennemført, advarer Vejdirektoratet om, at strækningen i 2018 vil være ’belastet væsentligt over kapacitetsgrænsen med store trængselsproblemer og massive kødannelser til følge’.

Hvis nødsporsprojektet gennemføres, vil strækningen derimod kunne holde en belastningsgrad under 90 pct., ’hvilket svarer til, at trafikken glider, og der kun i særlige situationer opstår kø’.

De eksisterende nødspor skal forstærkes yderligere for at kunne holde til tung trafik, ligesom de øvrige vejbaner vil skulle gøres lidt smallere end i dag.

Der vil også skulle foretages ombygninger ved tilkørselsramperne, og der skal anlægges 100 meter lange nødlommer for hver strækning på 1000 meter, hvor nødsporet bliver inddraget til myldretidstrafik.

I løbet af 2013 åbner Vejdirektoratet en kortere forsøgsstrækning på Hillerødmotorvejen, hvor der vil blive åbnet for kørsel i nødsporet. Bevillingen til dette projekt kommer fra en pulje på 600 millioner kroner til forsøg med intelligent trafikstyring.

.

Dagens Gossip