Penge til grønnere juletræer, bedre staldlugt og dyrevelfærd

Grøn omstilling af de danske jordbrugserhverv skal selvfølgelig også gælde for produktionen af juletræer. Derfor har GUDP, Fødevareministeriets Grønne Udviklings- og Demonstrationsprogram, bevilget 4,8 millioner kroner til projekt ”Green Christmas”, der er i gang med at udvikle nye miljøvenlige dyrkningsmetoder for nordmannsgran. Danmark har allerede en stor eksport af nordmannsgran og dækker en tredjedel af det europæiske marked, og forventningen er, at det nye projekt kan bidrage til at øge eksporten.

Grønnere juletræer
- Vi skal producere grønnere juletræer i Danmark. Og her tænker jeg ikke på træets farve, men på dyrkningsmetoden. Projekt Green Christmas vil nedbringe brugen af sprøjtegifte med 85 procent, og det vil både gavne miljøet og styrke eksporten og dermed sikre grønne danske arbejdspladser, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S).

”Green Christmas’ konceptet er baseret på samdyrkning med hvidkløver, der leverer kvælstof til juletræerne og mindsker kvælstofudledningen om vinteren. Samtidig udkonkurrerer hvidkløveren ukrudt så behovet for at sprøjte reduceres. Den nye dyrkningsmetode forventes også at reducere omkostningerne for juletræsproducenterne. Kombinationen af miljøvenlig produktion og reducerede udgifter er et rigtig godt grundlag for at øge eksporten. Projektet er et samarbejde mellem erhvervet og Københavns og Aarhus Universiteter.

Bedre staldlugt og bedre dyrevelfærd
Et andet projekt, der udvikler en ny og billigere luftrenser til brug i danske stalde, har fået 1,3 millioner kroner. Projektet er et samarbejde mellem landmænd og universiteter og vil give forbedringer for både dyrevelfærden og miljøet samt en økonomisk gevinst til landmanden.

- De 21 projekter udviser den nytænkning og opfindsomhed, der er nødvendig for at øge eksporten, væksten og antallet af arbejdspladser i fødevareerhvervet. Det er fantastisk, når erhverv og forskere i samarbejde kan finde løsninger, der kan udvikle den danske fødevaresektors position samtidig med, at vi fremmer den grønne omstilling, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

De 21 projekter omfatter løsninger indenfor både fiskeri og skaldyrsproduktion, fødevareemballage, dyrefoder, slagteri og planteavl.

Top partnere


På Samlino.dk kan du beregne og sammenligne lån til bil på tværs af 15+ selskaber. Prøv i dag på www.samlino.dk/laan/billaan
 

Dagens Gossip