Politikere ønsker opgør med neutralt embedsværk

Ifølge Venstres Jakob Engell-Schmidt (V), der i august overtog Gitte Lillelund Bechs plads i Folketinget, har et dominerende embedsværk og politisk magtfulde departementschefer og topembedsmænd svækket ministrenes politiske indflydelse.

»Det er et grundlæggende og strukturelt problem, at magtstrukturen slet ikke skifter, når befolkningen vælger en ny regering. De politikere, vi har valgt, kommer ind i en verden i ministerierne, som er så kompleks, at de umuligt – ligegyldigt hvor megen erfaring de har – kan gennemskue magtstrukturen og navigere effektivt. De politikere har brug for politisk støtte,« siger Jakob Engell-Schmidt, der foreslår, at en minister får lov selv at vælge, hvilke embedsmænd han eller hun vil have med ind i ministersekretariatet.

Enhedslistens gruppeformand, Per Clausen (Ø), er enig. Han mener, at tiden er løbet fra et system bestående udelukkende af politisk neutrale embedsmænd.

»Det er på tide, at vi får taget hul på en diskussion af de problemer, der er ved det klassiske, danske embedsværk. De seneste år har vi set flere eksempler på, at topembedsmænd har handlet for politisk og glemt at værne om deres faglighed. Tag eksempelvis statsløsesagen, Jægerbogssagen eller skattesagen,« siger Per Clausen, der bakkes op af ordførere fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative.

Med Venstre i spidsen kræver en samlet opposition og Enhedslisten nu, at der bliver taget initiativ til en offentlig høring om et muligt nyt, dansk embedssystem inspireret af vore nabolandes erfaringer med statssekretærer, juniorministre og politiske kabinetter i toppen af landets ministerier.

Det er Folketingets præsidium, der skal godkende en offentlig høring på området, og præsidieformand og tidligere socialdemokratisk finansminister Mogens Lykketoft (S) hilser forslaget velkomment.

»Politiske embedsmænd er efter min mening en udmærket idé, og jeg synes, det er en god udvikling, at den nuværende regering i højere grad bruger de politisk ansatte netop som rådgivere end som presseofficerer,« siger Mogens Lykketoft, der nu afventer et endeligt program fra Folketingets Retsudvalg.

Ifølge tidligere departementschef i Skatteministeriet Peter Loft, er det ikke blevet enklere at skulle tage hensyn til en større forventning om, at partineutrale embedsmænd også skal levere en politisk, taktisk rådgivning.

»Der har jo fra tid til anden været kritik af den nuværende organisering, så noget tyder på, at der er behov for afklaring nu,« siger han.

Tidligere departementschef i Erhvervsministeriet Jørgen Rosted kalder det et demokratisk problem, at særligt departementschefer tildeles stor politisk indflydelse uden, at de er valgt af folket.

»Det er utrolig positivt, hvis politikerne endelig tør tage initiativ til for alvor at se på fordelene og de gode erfaringer med statssekretærer og juniorministre, som man har i blandt andet Sverige og England,« siger han.

Så sent som i maj fremlagde den såkaldte spindoktor-kommission under Finansministeriet en undersøgelse af organiseringen øverst i landets ministerier. Det fik efterfølgende finansminister Bjarne Corydon (S) til at afvise at ændre organiseringen i ministerierne.

»Jeg mener ikke, at vi står overfor et presserende problem. Hvis andre arrangerer en offentlig høring om spørgsmålet, vil regeringen naturligvis overveje positivt at deltage,« siger Bjarne Corydon.

Næstformand i Djøf, Per Hansen, advarer mod at drage forhastede konklusioner. Han understreger, at tre kommissioner siden 1998 har undersøgt og konkluderet, at det danske embedssystem med en integreret faglig og politisk rådgivning fungerer godt.

»Man skal være opmærksom på, at en omorganisering af ministerierne kan betyde en øget bureaukratisering og koordinering internt i ministerierne. Det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt,« siger Per Hansen.

 

Dagens Gossip