Postchef Lars Idermark har sagt op

Lars Idermark har været administrerende direktør og koncernchef for PostNord, der blev dannet efter en sammenlægning af Post Danmark og Posten AB i Sverie i 2009.

I forbindelse med et ordinært møde i bestyrelsen for PostNord meddelte han, at han ønsker at fratræde sin stilling.

Lars Idermark blev i 2010 udnævnt til administrerende direktør og koncernchef for PostNord. Han forlader nu jobbet for i stedet at tiltræde som administrerende direktør og koncernchef for Södra. Tidspunktet for Lars Idermarks afgang fastsættes på et senere tidspunkt.

- Lars Idermark har gjort en fantastisk indsats i løbet af de snart to år, han har været i PostNord. Under Lars Idermarks ledelse er den koncernstrategi der nu er ved at blive effektueret blevet udarbejdet, samtidig med er der gennemført såvel omfattende omkostningseffektiviseringer som vigtige fremtidssatsninger i form af investeringer og opkøb, siger Fritz H. Schur, der er bestyrelsesformand for PostNord.

- Jeg har stor forståelse for Lars Idermarks beslutning og hans motiv for at skifte til Södra, men jeg beklager naturligvis hans beslutning. Vi indleder omgående rekruttering af en efterfølger.

Lars Idermark siger selv om sin beslutning.

- Der er aldrig et rigtigt tidspunkt at skifte arbejde. Arbejdet i PostNord har været kolossalt stimulerende, og jeg har haft et ekstremt godt samarbejde med bestyrelsesformanden og den øvrige bestyrelse, ledelse og medarbejdere. PostNord befinder sig i en intensiv omstillingsproces, hvor vi ud fra vores netop fastlagte koncernstrategi arbejder med at tilpasse vor brevforretning til nye forudsætninger samtidig med, at vi udvikler vor logistikforretning. Jeg kommer til at savne ikke at afslutte dette arbejde.

- Jeg har tidligere siddet i koncernens bestyrelse i mere end 10 år. Samtidig ligger skovindustrien mit hjerte nær. Efter mere end 25 år i erhvervslivet i Stockholm og Gøteborg er det også positivt at Södras hovedkontor ligger så tæt ved mit hjem, således at den omfattende pendling kan ophøre. Alt dette gjorde, at jeg ikke kunne sige nej til muligheden for at lede Sodra, siger han.