Praktiserende læger afviser sekretærers lønkrav

Sådan lyder det fra direktør Peter Orebo Hansen, Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation, efter tirsdagens sammenbrud i forhandlingerne om en ny overenskomst med HK/Privat for omkring 2.000 lægesekretærer.

»Med den økonomi, almen praksis har i øjeblikket, har vi ikke plads til lønstigninger,« siger Peter Orebo Hansen med henvisning til lægesekretærernes krav om højere løn.

De offentligt ansatte lægesekretærer fik forhandlet sig frem til en stigning på 2,2 procent med deres offentlige arbejdsgivere før sommerferien, men i den private sektor bliver kravet afvist af de praktiserende læger.

»Praktiserende læger har oplevet en tilbagegang i realindkomsten på fem procent. Vi har haft større stigninger i vores omkostninger end stigninger i honorarerne, og dertil kommer inflationen,« siger Peter Orebo Hansen.

De praktiserende læger afventer selv en ny overenskomst med deres arbejdsgivere, regionerne. Forhandlingerne brød sammen i foråret, og det førte til et lovindgreb, som viderefører den gældende overenskomst frem til september 2014.

»Vi forhandler i øjeblikket med regionerne om en ny overenskomst, der skal træde i kraft i stedet for den lovbestemte overenskomst, som Folketinget har vedtaget. Vi ved ikke, hvor forhandlingerne lander. Derfor har vi tilbudt en uændret overenskomst med lægesekretærerne et års tid frem, indtil situationen er afklaret,« siger Peter Orebo Hansen.

Parterne skal nu mødes i Forligsinstitutionen, hvor en forligsmand skal sondere mulighederne for at nå en aftale. Hvis forligsmanden vurderer, at der er grundlag for, at parterne kan nå hinanden, kan lægesekretærernes varslede strejke udskydes. Hvis ikke, kan strejken træde i kraft øjeblikkeligt. HK/Privat har også bedt andre fagforeninger træde til med sympatistrejke.

De praktiserende læger håber dog ikke, at det kommer så vidt.

»Det er ikke noget ønske for os at få en konflikt med vores personale. På den anden side er vi også nødt til at tage højde for, at vi er selvstændige erhvervsdrivende og har et ansvar for vores økonomi. Vi må ikke lade omkostningerne løbe løbsk,« siger Peter Orebo Hansen.

 

Dagens Gossip