Pressenævnet: Ok når medierne bruger oplysninger fra lukkede profiler på Facebook

30/03/2012 08:36

redaktion

Nyheder
Pressenævnet siger nu, at det i orden når og hvis medierne bruger oplysninger fra ellers lukkede og private profiler på Facebook. Godkendt praksis har ellers hidtil været den, at medierne kun må bruge oplysninger fra lukkede profiler hvis der var tale om sager af særlig alvorlig karakter, eller af større offentlig interesse. Men nu åbner Pressenævnet altså op for, at det er ok at bruge oplysninger fra lukkede og private profiler i nyhedsarbejdet. - Mange Facebook-brugere har imidlertid et så stort antal ”venner” og ”venners venner” tilknyttet – herunder også personer, som profilindehaveren ikke har noget personligt kendskab til – at dette i realiteten gør oplysningerne på lukkede profiler offentligt tilgængelige, skriver Pressenævnet. Det gælder eksempelvis politikere, der ønsker så megen omtale som muligt af deres politiske budskaber. Materialet på den lukkede profil kan også spredes, hvis én eller flere af Facebook-vennerne har åbne profiler, så oplysningerne må betragtes som offentligt tilgængelige. I disse tilfælde accepterer Folketingets ombudsmand, at myndighederne bruger informationerne i deres arbejde. Nævnet understreger dog, at det selvfølgelig altid er en konkret vurdering fra sag til sag. Generelt kan det siges, at jo mere tilgængelig profilen (og derved materialet) er for andre, jo mere taler det i retning af en egentlig offentliggørelse.

Mest læste i dag

field_body_value