Prisfald på boliger stoppet - svag stigning i priser

Skrevet af BNB

05/04/2013

Mest læste i dag

Opgørelsen omhandler januar, og her viser tallene fra Danmarks Statistik, at prisfaldet ser ud til at være bremset. Villaer steg med 1,1 procent i pris, mens ejerlejligheder faldt med 0,4 procent. Set over en tremånedersperiode, så er ejerlejlighederne dog steget med 1,1 procent, mens villaerne er faldet med marginale 0,1 procent.

Tallene er kun foreløbige, og ikke alle handler er regnet med, så de kan nå at rykke sig lidt endnu. Alligevel noterer Arbejdernes Landsbanks cheføkonom Lone Kjærgaard sig med tilfredshed, at tallene er godt nyt for »det hårdt prøvede boligmarked«.

»Alt i alt er dagens tal ganske opløftende. Villapriserne ligger for alle praktiske formål uændrede, mens ejerlejligheder set over en længere periode udviser en lille stigende tendens. Det er glædeligt – og det bliver ikke mindre glædeligt af, at vi samtidig går en tid i møde, hvor villapriserne har tradition for at holde skindet pænt på næsen,« lyder det fra Lone Kjærgaard i en skriftlig kommentar til tallene.

Læs flere nyheder om bolig her

Danmarks Statistik har også lagt en opgørelse over, hvor mange der bliver tvunget til at gå fra hus og hjem, ud fredag. Her viser tallene, at det sæsonkorrigerede antal tvangsauktioner faldt fra 1.232 i fjerde kvartal 2012 til 1.197 i første kvartal 2013. Samme udvikling ses, når man kigger på de faktiske tal. Her er der tale om et faldt fra 1.325 til 1.244.