Privat sygefravær slår bundrekord

Den gennemsnitlige fuldtidsansatte i den private sektor var i 2012 sygemeldt i 6,9 arbejdsdage, som er det laveste sygefravær siden 1994, hvor man begyndte at regne gennemsnittet af sygedagene ud.

Det viser fraværstal for 2012, som Dansk Arbejdsgiverforening offentliggør torsdag i nyhedsbrevet Agenda.

Tallene er »ren jubel«, mener Camilla Høholt Smith, der er seniorkonsulent i Cabi, en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet. Hun arbejder dagligt med at rådgive virksomheder om indsatsen mod sygefravær.

»Det her er resultatet af den store – og stigende indsats som virksomhederne gør. Sygefravær er det helt store indsatsområde, næsten alle virksomheder har efterhånden sygefraværspolitikker, lederne bliver målt på det på linje med for eksempel produktionstal, og indsatsen og fokus er rykket helt ind på direktionsgangene,« siger hun.

Den tidligere teori om, at det faldende sygefravær skyldtes krisen, der skræmte danskerne til at gå på arbejde, selv om de var syge, tror Camilla Høholt Smith ikke på.

»Måske havde krisen en betydning i starten for 4-5 år siden, ikke mindst fordi, at virksomhederne prøvede at få mere ud af de medarbejdere, de havde, men det er slet ikke årsagen til det fald, vi har set de seneste år,« siger hun.

Camilla Høholt Smith vurderer, at sygefraværet vil komme endnu længere ned i fremtiden.

»Når vi arbejder med virksomhederne, så er sygefravær det hotteste område. Ledelsen forstår betydningen og vil hele tiden gøre sig bedre. Der er konstant virksomheder, der træder ind på scenen og sætter ind over for sygefraværet. Og også i den offentlige sektor tror jeg, at vi fremover vil se lidt større fald, end hidtil,« siger hun.

Det samlede fald i det private sygefravær siden 2008 svarer til, at den private sektor i dag har 7.000 flere fuldtidsbeskæftigede, end hvis sygefraværet ikke var blevet nedbragt og svarer til en ekstra produktion på 2,7 milliarder kroner.

Det er afgørende med en aktiv, synlig ledelse, der tør tale om tingene, hvis en virksomhed eller afdeling er ramt af at meget højt sygefravær, mener Camilla Høholt Smith.

»Nogle medarbejdere har fået den fejlopfattelse, at man skal jagte de syge. Det er slet ikke tilfældet, og det er der efterhånden også større og større forståelse for blandt de ansatte. Det er et spørgsmål om, at når først man har afdækket, hvad sygefraværet skyldes, så prøver man at sætte ind. Måske skyldes sygefraværet for eksempel personlige forhold hos enkelte medarbejdere. Personlige problemer kan virksomheden selvfølgelig ikke løse, men da det er virksomheden, der mærker konsekvensen i form af fravær, så må den alligevel prøve at stille spørgsmålet: hvad kan vi gøre,« siger hun.

Sygefraværet er generelt faldende i Danmark, også i den kommunale og den statslige sektor, men mens det i den private sektor er faldet med over 20 procent, så er faldet i den kommunale sektor på godt 13 procent og godt otte procent i den statslige.

Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, er enig i, at virksomhedernes fokus har haft stor betydning.

»Det stabile fald over flere år må utvivlsomt have rod i den øgede fokus på fravær, herunder også, at der i en række overenskomster er kommet noget ind om hurtig afholdte samtaler med sygemeldte,« siger han og påpeger, at der samlet set stadig er en krisebevidsthed, der spiller en rolle.

»Når der jævnligt skrives om fyringer - ikke mindst i den offentlige sektor - så minder det jo de ansatte om, at der fortsat er en trussel,« siger han.

Det årlige sygefravær i den private sektor er i 2012 i gennemsnit knap fem dage lavere end det kommunale, hvilket er knap én dag lavere end det statslige.

BNB

 

Dagens Gossip