Private tilbyder billigere hjemmehjælp

Som en af de første kommuner i Danmark har Kolding benyttet sig af en ny lov og udbudt personlig og praktisk hjælp til syge og ældre i licitation. Resultatet viser, at der er milliongevinster at hente på nøjagtig den samme hjemmehjælp.

Hidtil har de såkaldte fritvalgspriser ligget på knap 440 kroner i timen, og det billigste tilbud i udbudsrunden ligger helt nede på 323,74 kroner i timen – så der er 126 kroner at spare i timen hos de eksterne leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Timesatserne er såkaldte vægtede priser, hvilket er en slags gennemsnitspris, fordi der er forskellige satser på praktisk hjælp, personlig pleje i dagtimerne og personlig pleje i døgnets øvrige timer.

- Et forsigtigt skøn fortæller, at vi med de billigere leverancer kan opnå en årlig besparelse på 5-6 millioner kroner, men det kan være lidt svært at beregne på forhånd, fordi beløbet er afhængigt af, hvor mange borgere der vælger den private leverandør, fortæller seniordirektør Lone Vesterman Rasmussen i en pressemeddelelse.

- Samtidig er der også en klar tendens til, at borgerne vælger de private leverandører til de praktiske opgaver som for eksempel rengøring og den lettere pleje, mens de tunge plejeopgaver – og dermed også dyrere - ligger hos kommunen, og denne fordeling har også indflydelse på størrelsen af den endelige besparelse.

Der er i dag omkring 1.000 borgere i Kolding Kommune, der har valgt at få hjemmehjælp fra et privat firma.

Firmaer får mulighed for at matche bedste bud

I alt seks private firmaer har været med i udbudsrunden, og det billigste bud kom fra Attendo A/S, men de tre nærmeste udbydere tilbydes fortsat at sørge for hjemmehjælp til kommunens ældre, såfremt de vil levere til Attendo’s timepris.

- Vi er interesseret i, at borgerne har flere valgmuligheder, så vi håber, at andre vil levere til den pris, Attendo har tilbudt at levere for, siger Lone Vesterman Rasmussen, der fortæller, at tilbudsrunden også har givet inspiration til at optimere den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje.

- Vi ser på, hvordan vi kan minimere vores omkostninger. F.eks. ved ny organisering med færre ledere og bedre planlægning, fortæller seniordirektøren.

- Og vi arbejder på at give borgerne hjælp på en anden måde. Blandt andet med arbejde på tværs af faggrænser og dermed færre forskellige personer i borgernes hjem. Det betyder, at vi skal kompetenceudvikle vores medarbejdere endnu mere, end vi allerede gør.

 

Dagens Gossip