R: Syge skal se lægers karakterbog

De oplysninger skal syge i Region Hovedstaden have adgang til, når de skal vælge den afdeling og den praktiserende læge eller speciallæge, som de ønsker at blive behandlet af.

Det mener de Radikale i regionsrådet, som foreslår, at regionens hospitaler og læger skal kvalitetsdeklareres, så patienterne får adgang til deres karakterbøger med data om, hvordan de klarer sig inden for »fag« som kvalitet og patienttilfredshed, skriver Berlingske.

»Vi har frit valg af hospital og læge. Men det nytter jo ikke noget, hvis ikke vi stiller nogen oplysninger til rådighed, så folk kan træffe det valg. Derfor skal oplysningerne offentliggøres på en enkel og ubureaukratisk måde,« siger den radikale spidskandidat til regionsvalget, Charlotte Fischer.

Oplysningerne ligger i forvejen i de myriader af databaser, der findes i det danske sundhedsvæsen. Men for uindviede er de ifølge Charlotte Fischer næsten umulige at finde frem til. Derfor skal hospitalerne have pligt til at offentliggøre oplysningerne på deres hjemmesider, mens data om de praktiserende læger skal fremgå på www.sundhed.dk

De Radikale foreslår, at hospitalerne skal offentliggøre for eksempel de fem vigtigste oplysninger om dødelighed, genindlæggelser, ventetid, hygiejne og patienttilfredshed, hvor patienterne skal kunne se, om de ligger over, under eller på gennemsnittet.

Hvad angår de praktiserende læger, skal patienterne se, om de kommende målinger af patienttilfredshed hos den enkelte ligger over eller under middel.

Forslaget kommer, efter at sundhedsminister Astrid Krag (SF) og Sundhedsstyrelsen har besluttet at skrotte det karaktersystem, der blev indført under VK-regeringen, hvor hospitaler og afdelinger fik fra én til fem stjerner for dels de fysiske rammer og den overordnede service, dels for kvaliteten af behandlingen af den konkrete sygdom.

Venstres spidskandidat, Martin Geertsen (V), støtter forslaget, så patienterne kan se, hvor »det fungerer godt, og hvor det fungerer mindre godt«.

»Jo mere åbenhed, jo bedre. For politikere kan det desuden også blive et godt styringsinstrument til at se, hvor der eventuelt skal sættes ind,« siger han.

I dag er det meget sparsomt, hvad der findes af oplysninger, når folk skal vælge praktiserende læger. Hér kan man blot se alder, køn og handicaptilgængelighed hos den enkelte læge. Der er tidligere blevet foretaget patienttilfredshedsmålinger hos de enkelte lægehuse, men i den tidligere overenskomst var aftalen, at oplysningerne var til internt brug for lægerne. I den nye lov for almen praksis er det et krav, at oplysningerne skal offentliggøres om nogle år, men Charlotte Fischer vil have, at det sker tidligere. Det afviser lægerne.

»Undersøgelser har vist, at patienterne er særdeles tilfredse med deres behandling, så vi har ikke noget at skjule. Men vi skal give os den fornødne tid til at forberede det,« siger formand for de praktiserende læger i Region Hovedstaden, Birgitte Alling Møller.

 

Dagens Gossip