Råd: Uligheden bliver større i 2020

Det er konklusionen i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), som netop har offentliggjort sin årlige publikation Økonomiske Tendenser.

Frem mod 2020 vil Danmark ifølge rapporten mangle over 140.000 personer med faglige og videregående uddannelser, mens der omvendt vil være et overskud på 140.000 personer, der enten er ufaglærte eller højst har en gymnasial uddannelse.

»Det betyder, at virksomhederne bliver begrænset i deres vækst, og dermed bliver samfundet begrænset i sin vækst. Så vi får ikke vækst, velstand og produktivitetsfremgang, hvis ikke vi gør noget,« siger AE-Rådets direktør, Lars Andersen.

Fortsætter tendensen vil det ifølge Lars Andersen være lig med, at lønnen for de ufaglærte presses yderligere, mens de uddannede danskeres lønniveau vil stige.

»Så vi får også større ulighed, hvis ikke vi gør noget,« siger Lars Andersen og kommer med et par bud på, hvad der bør gøres.

»En sjettedel af de unge har ti år efter folkeskolen ikke fået en uddannelse, så det billede skal ændres. Det er det ene, det andet er, at mange af de ufaglærte, der allerede er på arbejdsmarkedet, bør opkvalificeres til faglærte. De faglærte bør så opkvalificeres til teknikerniveau og kort videregående uddannelsesniveau. Det er nogle af de ting, der kan være med til at ændre på det billede,« siger han.

Rapporten viser, at hver sjette ikke har taget en ungdomsuddannelse ti år efter folkeskolen. Dermed er der fortsat et stykke vej til regeringens målsætning om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse.

 

Dagens Gossip