Rådet for Sikker Trafik: Farten er stadig en dræber

I et forsøg på ti jyske landeveje har Vejdirektoratet hævet hastighedsgrænsen fra 80 km/t. til 90 km/t. Foreløbig viser forsøget, at de langsomme bilister har hævet farten lidt, og de meget fartivrige har lettet foden fra speederen. Det betyder, at alle bilister nu kører med en mere ensartet hastighed.

Det er en positiv nyhed, at man får sænket farten på de hurtigste bilister på landevejene, hvor to ud af tre trafikdrab sker.

- Måske undgår man også hasarderede overhalinger, da de utålmodige bilister ikke i lige så høj grad fristes til at overhale de langsommere biler, forklarer Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Noget tilsvarende og overraskende så man i sin tid, da man hævede hastighedsgrænsen på visse motorvejsstrækninger til 130 km/t. Hastighederne på disse strækninger steg ikke. Her fortsatte folk med at køre, som de plejede.

Til gengæld faldt hastigheden på strækninger med 110 km/t., hvor man som bilist nu blev mødt af hastighedsskilte i vejsiden, der mindede om, at man ikke måtte køre mere end 110 km/t.

Dermed faldt også det samlede antal af alvorlige ulykker. Det viste, at der er en klar sammenhæng mellem farten og antallet af trafikulykker.

Tilsvarende har man på forsøgsstrækninger på de jyske landeveje lige nu sat hastighedstavler op, hvor der står at man maksimalt må køre 90 km/t.

- Det ser ud til, at det påvirker de hurtigste bilister til at sænke farten, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Forsøget viser altså foreløbig kun, at nogle bilister hæver farten lidt, og andre sænker farten. Om det samlet set fører til færre trafikdrab og kvæstede, vides først i 2015, når forsøget er slut.

Men en ting er sikkert allerede nu: for høj fart er stadig skyld i al for mange ulykker hvert år. Det slog Vejdirektoratet for nylig fast i en undersøgelse af 156 dødsulykker, hvor de blandt andet skrev:

- Langt de fleste dødsulykker skete på landet og med høj hastighed. Næsten halvdelen af førerne i alle dødsulykker kørte over hastighedsgrænsen, og i godt en tredjedel af ulykkerne var for høj hastighed medvirkende til, at ulykkerne opstod.

Dermed er for høj fart stadig en dræber.

 

Dagens Gossip